Vánoční jarmark

Po roční covidové pauze se na školu vrátil oblíbený vánoční jarmark. Kvůli epidemiologickým opatřením byl tenrokrát uzavřený veřejnosti z řad rodičů a omezil se pouze na naše žáky a pedagogy.

Na jedno dopoledne se školní chodby a některé učebny proměnily v tržiště. Vzduch se naplnil vůní čerstvě připravovaných palačinek a cukrové vaty, na školním dvoře zněla hudba a nealkoholický punč tekl proudem.

Kromě dobročinného trhu, na němž si studenti mohli koupit nejrůznější vánoční dekorace, nápoje a dobroty, tvořila jádro jarmarku venkovní scéna na dvoře školy, kde se kromě vánočního příběhu v podání primy na pódiu střídala hlavně hudební vystoupení – od nejmladších žáků školy až po letošní maturanty. Dvůr se rozezněl tóny zobcových fléten, kláves, houslového kvarteta, akustické basy, bicích i elektrické kytary. Zazněly vánoční, klasické, popové i rockové skladby a písničky, na jejichž interpretaci se podíleli vedle našich nadaných žáků i někteří členové pedagogického sboru.

Kulturní program jarmarku zakončila kvarta divadelním vystoupením. Pod vedením Mgr. Terezy Velíškové si secvičila zkrácenou verzi Strašidla cantervillského od Oscara Wildea – ovšem v angličtině!

Pro zájemce, kteří kvůli covidu nemohli navštívit jarmark osobně, pak celý kulturní program vysílali naši technicky zdatní studenti online.

Veškerý výnos z jarmarku již tradičně poputuje do Dětského centra Jihočeského kraje ve Strakonicích.

Všem zúčastněným, účinkujícím, tvořícím, pečícím, zdobícím, prodávajícím, pomáhajícím, ale i tvůrcům kulis a výtvarných prvků děkujeme!