Projektový den 3 – 31. 5. 2023

31. května 2023 se na naší škole uskutečnil poslední projektový den, který jsme organizovali v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II).

Projektového dne se zúčastnilo téměř 80 žáků a 7 učitelů partnerských škol. Program zajistilo 5 lektorů z řad učitelů ČRG a 2 asistenti, žáci ČRG. Program byl tradičně zaměřen na využití pomůcek, které byly zakoupeny v rámci projektu, při výuce biologie, chemie, informatiky a fyziky. Naše návštěvníky zaujala zejména práce s robotickými stavebnicemi a počítačová grafika, na přiložených fotografiích můžete vidět i výuku základů první pomoci či práci na fyzikálních a chemických pokusech.

Děkujeme za pozitivní hodnocení projektového dne od zúčastněných žáků i od jejich učitelů – jejich slova nám dávají motivaci v těchto aktivitách pokračovat i po skončení projektu.