Primáni si zalovili s pomocí luků a šípů

V době plných regálů v obchodních domech je jen těžko představitelné, že před „pár lety“ musel náš předek denně bojovat o jídlo. Aby to studenti poznali na vlastní kůži a lépe pochopili dobu, o níž se učí, mohou si dobrovolně vyrobit luk a šíp a „ulovit“ si něco k jídlu. V tomto případě symbolicky, namísto živé kořisti se dopředu ve výtvarné výchově namalují kořist na terč. Studenti primy se obou úkolů zhostili s velkým zanícením, fotky vám ukáží, jak jejich lov probíhal a dopadl.

–Václav Kabíček, 26. 10. 2021