Kvinta v Jihočeské vědecké knihovně

V pondělí 14. 10. navštíví studenti kvinty Jihočeskou vědeckou knihovnu.

Seznámí se s tím, jak knihovna funguje, co kromě půjčování knih zajišťuje, kde se nacházejí její pobočky, jaká oddělení mohou čtenáři využívat a co tam najdou, jak fungují běžné a prezenční výpůjčky apod. Studenti si také sami vyzkouší vyhledat a zpracovat určité informace podle zadání na pracovních listech, při tom využijí různá oddělení, např. hudební, regionální či oddělení periodik.