Fotokroužek začal pracovat

Na první schůzce 25. 9. jsme si řekli, co budeme během roku dělat, a šli ven fotit. Využili jsme příjemného slunečného počasí, naučili jsme se používat režim makro, vyzkoušeli si ostření na různé objekty a seznámili se se základy kompozice.

Protože během naší druhé schůzky 9. 10. venku pršelo, zůstali jsme tentokrát v učebně a vyzkoušeli si, jaký vliv má světlo, jeho směr a teplota na focení portrétu za umělého osvětlení. Trochu jsme si pohráli i se zátiším a barevným světlem.