Cambridgské zkoušky pro primu a sekundu

Studenti primy a sekundy se mohou přihlásit na  Cambridgské zkoušky  YLE Movers /úroveň A1/ v jarním termínu /květen/.

Cena 1 650 Kč

Přihlášky přes Bakaláře – Eva Polenská nebo mail epolenska@seznam.cz do 16. 4. 2021


Zkoušky YLE Cambridge Movers

Jedná se o nejnižší úroveň /A1/ Cambridgských zkoušek určených pro nejmladší zájemce. Velmi často představují motivační odrazový bod k přípravě na zkoušky vyšších úrovní  – KET /A2/, PET /B1/, FCE /B2/, na které se studenti na našem gymnáziu mohou bezplatně připravovat.

Úroveň YLE Movers odpovídá znalostem, získaným po 3 /4 letech výuky jazyka. Obsahují část ČTENÍ, PSANÍ – 30 minut, POSLECH – 28 minut a MLUVENÍ s rodilým mluvčím max 9 minut. Zájemce by měl být schopen jednoduché reakce na otázku, týkající se běžných každodenních činností /Eating, School, Friends, Animals, Weather, Family, …/ a hovoru o obrázku na obdobná temata. Z gramatiky by měl umět použití přítomný prostý a průběhový, minulý čas prostý včetně nepravidelných sloves, základní modální slovesa /can, must/ v přítomnosti, bazální předložky místní a časové, číslovky základní a řadové

Učebnice Click On 1 /Express Publishing/ používané v hodinách angličtiny v primě a sekundě tyto požadavky splňují. Pro ty, co se na zkoušky přihlásí, bude otevřena on- line příprava v rozsahu jedné hodiny týdně, která bude probíhat v odpoledních hodinách mimo čas běžné výuky a bude zaměřena na konverzační dovednosti požadované v ústní části zkoušky.