Beseda o trestní odpovědnosti od 15 let

Většina kvartánů dosáhne v tomto školním roce věku patnáct let, hranice trestní odpovědnosti. Přednášku na toto téma si pro ně na konci května připravila soudkyně Okresního soudu v Českých Budějovicích JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D. Množství zajímavých, důležitých informací a studentských dotazů protáhlo přednášku na tři vyučovací hodiny. Bylo zřejmé, že toto téma je velmi atraktivní.