Kroužek mikroskopování na Přírodovědecké fakultě

Zájemci z kroužku mikroskopování navštívili odborné  pracoviště Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, kde mohli mj. vidět,  jak výzkum přispívá k vývoji nových antivirotik, antibiotik a vakcín.