Kvinta a 3. ročník na exkurzi do Krakova a Osvětimi

Ve středu a ve čtvrtek 27. a 28. listopadu třídy kvinta a 3. ročník se svými třídními učiteli pod vedením Mgr. Václava Kabíčka absolvovali naučně historickou poznávací exkurzi do Krakova a Osvětimi.

První den po poledni celá skupina vystoupila v centru Krakova, kde se seznámila s jeho historií a památkami, navštívili jsme dominantu města – královský hrad Wawel, ležící na břehu řeky Visly a nejvýznamnější památky Starého Města – Floriánskou bránu a Barbakán. Prohlídku jsme zakončili na Královském rynku, jemuž vévodí Radniční věž, tržnice Sukiennice a v neposlední řadě jeho hlavní dominanta Mariánský kostel. Studenti si tak připomněli historii tohoto polského města od 11. století do současnosti.

Po přespání v retro hotelu Start jsme se druhý den ráno přesunuli do nedaleké Osvětimi, kde jsme absolvovali s podrobným českým výkladem celodenní prohlídku v koncentračních táborech Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau, kde jsme si připomněli holocaust, smutnou kapitolu dějin minulého století. Za pomoci místních průvodců jsme poznali místa spojená s utrpením obětí nacionálního socialismu, v táborových blocích jsme slyšeli otřesné příběhy týkající se evropských Židů, sovětských zajatců i Romů. Zjistili jsme, že mezi nimi byla i řada občanů někdejšího Československa. Studenti tak vyměnili teoretické studium za praktické poznání této hanebné součásti evropských dějin.

Program byl docela náročný a vyčerpávající, o čemž svědčí mimo jiné i to, že za oba dny jsme na exkurzi nachodili něco přes 20 kilometrů.