Zahájení školního roku 2019/2020 – informace

V pondělí 2. září 2019 v 8 hodin bude na ČRG zahájen školní rok pro studenty všech tříd. Nové umístění učeben bude zveřejněno na vstupní nástěnce.

V pondělí proběhnou ve všech třídách úvodní třídnické hodiny, studenti budou seznámeni s organizací školního roku a studiem na ČRG. Předpokládaná doba ukončení je v 9 hodin.

Ve škole přivítáme i nové studenty primy a 1. ročníku. Třídní učitelkou primy je Mgr. Hana Farníková a třídní učitelkou 1. ročníku je Mgr. Kateřina Boháčová. Učebny primy a 1. ročníku se nachází v prvním patře. (prima – č. dv. 220, 1. ročník- č. dv. 202)

Nové umístění učeben bude zveřejněno na vstupní nástěnce, online je k dispozici zde:

První den se noví studenti od třídních učitelů dozvědí vše potřebné ohledně provozu školy, rozvrhu hodin, systému Bakaláři, stravování ve školní jídelně a obdrží učebnice. Dále se seznámí s prostory školy, primáni navštíví společně s třídním učitelem i školní jídelnu. Požadavky na sešity obdrží studenti od vyučujících jednotlivých předmětů. Pokud chtějí rodiče primánů doprovodit své děti, jsou samozřejmě vítáni. Předpokládaná doba ukončení je v 10 hod.

Od úterý 3. 9. 2019 bude na ČRG zahájena výuka podle stálého rozvrhu hodin, který je uveden v Bakalářích.