Školní rok 2019/2020

Bezstarostná doba prázdnin je již bohužel minulostí a začíná nový školní rok. Na Českém reálném gymnáziu bude v letošním školním roce studovat 298 studentů, ve svých řadách přivítáme 22 nových studentů primy a 24 studentů 1. ročníku, na které se již těšíme. Nováčky ve svém týmu má i pedagogický sbor. Německý jazyk bude vyučovat Mgr. Iveta Bašná, anglický a český jazyk, hudební výchovu Mgr. Jaroslava Bendová, zeměpis a matematiku Mgr. Hana Farníková.

I nadále budeme pokračovat s realizací zájmových kroužků matematiky, fyzikálních a chemických experimentů, fotografie a počítačové grafiky a mikroskopování. Kroužky jsou pro studenty našeho nižšího gymnázia i pro žáky základních škol zdarma, začínají 7. října v budově ČRG. Více informací naleznete na www stránkách od 5. září 2019 (uzávěrka přihlášek do 30. září) Své pokračování bude mít i kroužek robotiky určený pro studenty vyššího gymnázia ČRG.

Opět proběhnou čtyři projektové dny pro žáky partnerských základních škol. Nově zrealizujeme Dny s fyzikou, chemií, matematikou a Den digitálních technologií pro studenty našeho gymnázia. Můžeme se jistě těšit i na Projektový den českého jazyka a literatury, který je u našich studentů velmi oblíbený.

Novinkou ve výuce anglického jazyka a anglické konverzace bude působení rodilého mluvčího, který nám pomůže zkvalitnit přípravu na jazykové zkoušky. Rodilý mluvčí bude působit i ve výuce konverzací pro vyšší ročníky.

Již tradicí jsou sportovní kurzy, vzdělávací a pobytové zájezdy, přednášky se zajímavými osobnostmi, kulturní a vzdělávací programy. Navštívíme také divadelní představení, zeměpisné programy, výstavy a workshopy. V prosinci proběhne tradiční Vánoční jarmark.

V průběhu září zaktualizujeme i tyto webové stránky, které nám všem umožní přehlednější orientaci a efektivnější získávání informací.

ČRG přeje v novém školním roce všem svým studentům mnoho studijních a osobních úspěchů.