Termín a místo konání přijímacích zkoušek na České reálné gymnázium v Českých Budějovicích

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu.

OBOR STUDIA ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN

Čtyřleté gymnázium 79-41-K/41
řádný termín: 8. června 2020 od 8:30 hodin
náhradní termín: 23. června 2020

Osmileté gymnázium 79-41-K/81
řádný termín:
9. června 2020 od 8:30 hodin
náhradní termín: 23. června 2020

Uchazeči, kteří konají přijímací zkoušku na ČRG, obdrželi v pozvánce všechny důležité informace.

Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

Uchazeč, který podal také přihlášku do oboru Gymnázium se sportovní přípravou a tuto školu uvedl v prvním pořadí na přihlášce s modrým podtiskem, bude konat jednotnou přijímací zkoušku v této škole. Ze závažných důvodů může Centrum po domluvě a se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč bude zkoušku konat.

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.