Školní soutěž o nejlepšího studenta

Na konci každého měsíce a na konci každého pololetí jsou všichni studenti ohodnoceni svými vyučujícími.

Do soutěže jsou zahrnuty i průměry studentů na vysvědčení z obou pololetí, absence, mimoškolní aktivity a reprezentace školy. Je hodnoceno i neplnění základních povinností studenta. Přesná pravidla jsou zveřejněna na hlavní nástěnce školy.

Nejlepší studenti jsou každoročně odměněni cenami v hodnotě tisíců korun.


Nejlepší studenti ČRG s.r.o. ve školním roce 2018/2019

1.      Václav Ludvík / kvinta / 137 b.       

2.      Kristián Řehout / sekunda / 124 b.       

3.      Sylvie Hendrychová / sexta / 114 b.       

4.      Klára Hansalová / 1. ročník / 112 b.       

5.      Karolína Sitterová / kvinta / 110 b.       

6.      Kateřina Ptáčková / kvarta / 109 b.       

7.      Jolana Švehlová / tercie / 108 b.       

8.      Ela Louženská / sekunda / 105 b.       

9.      Lucie Kočová / septima / 104 b.       

10.    Tereza Fousová / kvarta / 103 b.       


Nejlepší studenti podle tříd

prima
Agáta Beerová / 94 b.
Jáchym Javůrek / 91 b.
Štěpán Vítů / 89 b.

sekunda
Kristián Řehout / 124 b.
Ela Louženská / 105 b.
Martin Jung / 96 b.

tercie
Jolana Švehlová / 108 b.
Agáta Beránková / 100 b. 
Aneta Kadlecová / 95 b.

kvarta
Kateřina Ptáčková / 109 b.
Tereza Fousová / 103 b.
Denisa Haveldová / 87 b.

kvinta
Václav Ludvík / 137 b.
Karolína Sitterová / 110 b.
Ondřej Dušek / 87 b.

sexta
Sylvie Hendrychová / 114 b.
Simon Hošek / 88 b.
Kateřina Semanová / 60 b.               

septima
Lucie Kočová / 104 b.
Jan Novák / 88 b.
Magdaléna Vališová / 69 b.

1. ročník
Klára Hansalová / 112 b.
David Vohradník / 102 b.
Adéla Nováková / 78 b.

2. ročník
Eliška Novodvorská / 59 b.
Nela Taraněnková / 57 b.
Aneta Růžičková / 47 b.

3. ročník
Ema Hrubešová / 98 b.
Kristýna Vlčková / 90 b.
Klára Martínková / 57 b.


Projektový den – 22. února 2023

Druhý projektový den ve školním roce 2022/23 se uskutečnil 22. února 2023.

Program jsme připravili pro žáky základních škol v Boršově nad Vltavou, v Hrdějovicích, v Hluboké nad Vltavou a v českobudějovické Nerudově ulici. Dále jsme přizvali žáky střední školy polytechnické v Českých Budějovicích.

Náplň dne byla opět zaměřena na využití digitálních technologií ve výuce a jejich význam pro polytechnické vzdělávání. Žáci pracovali v digitální jazykové laboratoři s německým i anglickým textem a poslechem a řešili individuálně i ve skupině jednotlivé úkoly. V učebně matematiky a fyziky byly pro žáky připraveny úkoly s robotickými stavebnicemi a základní úlohy z programování. V učebně přírodovědy si mohli všichni vyzkoušet práci se soupravami PASCO při měření biochemických veličin a současně měli možnost pracovat s nejrůznějšími modely pro výuku biologie člověka. Tradičně žáky zaujaly úkoly z oblasti počítačové grafiky, které řešili v učebně robotiky, využili při nich notebooky a tablety. Nechyběly ani ukázky 3D tisku a prohloubení poznatků z oblasti této technologie.

Na projektovém dnu se podíleli i studenti VŠTE v Českých Budějovicích.

Další projektový den proběhne 31. května 2023.

Projektový den – 23. 11. 2022

Projektového dne, který se konal ve středu 23. 11. na naší škole, se zúčastnilo téměř 100 žáků partnerských základních škol a Střední školy polytechnické. S přípravou programu a hodnocením aktivit nám pomohli studenti VŠTE v Českých Budějovicích.

Zajímavý program zahrnoval práci s mikroskopy, 3D tiskárnami, s jazykovou laboratoří a focení a úpravy grafiky na počítači. Novinkou byla základní verze robotických stavebnic VEX123, která zaujala všechny žáky i učitele jednoduchostí a přístupností i těm, kteří doposud neměli s programováním či robotikou žádnou zkušenost.

To, že se nám projektový den vydařil, je vidět z přiložených fotografií.

Projektového dne, který se konal ve středu 23. 11. na naší škole, se zúčastnilo téměř 100 žáků partnerských základních škol a Střední školy polytechnické. S přípravou programu a hodnocením aktivit nám pomohli studenti VŠTE v Českých Budějovicích.

Zajímavý program zahrnoval práci s mikroskopy, 3D tiskárnami, s jazykovou laboratoří a focení a úpravy grafiky na počítači. Novinkou byla základní verze robotických stavebnic VEX123, která zaujala všechny žáky i učitele jednoduchostí a přístupností i těm, kteří doposud neměli s programováním či robotikou žádnou zkušenost.

To, že se nám projektový den vydařil, je vidět z přiložených fotografií.

Projektový den 4 – 1. 6. 2022

Čtvrtým projektovým dnem, který se uskutečnil 1. června 2022, jsme ukončili projektové aktivity školního roku 2021/2022.

Program jsme připravili pro žáky dvou základních škol – v Boršově nad Vltavou a v Hrdějovicích. Celý program byl zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce a jejich význam pro polytechnické vzdělávání.

Žáci pracovali v digitální jazykové laboratoři s německým i anglickým textem, s poslechem a řešili individuálně i ve skupině zadané úkoly. V učebně matematiky a fyziky byly pro žáky připraveny ukázky 3D tisku, díky nimž měli žáci možnost podrobněji se seznámit s využitím této technologie. V učebně přírodovědy si pak mohli všichni vyzkoušet práci se soupravami PASCO při měření biochemických veličin.

Projektový den 3 – 11. 5. 2022

Za krásného květnového počasí k nám už potřetí v letošním školním roce zavítali žáci z našich partnerských škol. Protože sluníčko lákalo ven, vyzkoušeli si všichni přímo před školou, jak ovládat fotoaparát, jak vytvořit dobře vypadající portrét a prakticky si ověřili i různé kompoziční triky. Na našem školním dvoře pro ně bylo připraveno několik fyzikálních aktivit, během nichž pracovali s digitálním měřícím systémem Pasco a iPady, v přírodovědné laboratoři si zkusili práci s mikroskopy a na přednášce o vesmíru se dozvěděli i něco o tom, co všechno musel člověk udělat, aby se dostal na Měsíc.

Tercie a 2.R v Národním muzeu a na Akademii věd – 5. 4. 2022

Dne 5. 4. se žáci tercie a druhého ročníku ČRG zúčastnili exkurze do Národního muzea a pracoviště Akademie věd v Praze. V sídle AV jsme měli možnost si prohlédnout celou historickou budovu, včetně knihovny. Součástí prohlídky byla také výstava s názvem ,,Tajemný svět rostlinného podzemí“. V Národním muzeu byla prohlídka spíše zaměřena na přírodovědné expozice živočichů a jejich evoluci. Žáci si celodenní exkurzi moc užili. Děkujeme Jihočeské hospodářské komoře za pomoc při organizaci.

Projektový den 2 – 16. 3. 2022

Ve středu 16. 3. proběhl v rámci projektu IKAP JčK II druhý projektový den v letošním školním roce. Opět jsme se sešli se žáky a učiteli partnerských základních škol. Žáci nacvičovali první pomoc, učili se upravovat fotografie, pracovali s robotickou stavebnicí Vex a se systémem Pasco při fyzikálních, chemických a ekologických pokusech. Vyzkoušeli si i práci v naší digitální jazykové laboratoři. Celý den se nesl v duchu dobré nálady a všichni se již těšíme na příští setkání, které se uskuteční v květnu.

Projektový den 1 – 8. 9. 2021

Hned na začátku nového školního roku, ve středu 8. září 2021, proběhl na naší škole další z oblíbených projektových dnu se žáky z partnerských základních škol – tentokrát ze ZŠ Boršov a ZŠ Hrdějovice.

Projektový den byl rozdělený na dva devadesátiminutové bloky: v jednom si studenti vyzkoušeli práci s mikroskopy, pomocí nichž například zkoumali bramborový škrob, podívali se zblízka na to, proč má rostlinka jménem hlošina tak pěkně sametový povrch, v okulárech svých mikroskopů rozpoznali chloroplasty, díky nimž probíhá v rostlinách fotosyntéza, a zkusili i preparovat cvrčka domácího.

Během druhého bloku se seznámili s tím, jak je možné nechat se vyfotit počítačem a jak takovou fotku barevně upravit, vylepšit nebo přetvořit za pomoci online nástrojů. Pak vyrazili za sluníčkem před školu s poloprofesionálními EVF fotoaparáty v rukou, aby si tu vyzkoušeli jejich ovládání – většina z nich, zvyklá jen na své mobily, držela fotoaparát poprvé v ruce. Během focení se naučili základy kompozice portrétu, pokusili se zachytit své spolužáky a spolužačky v pohybu a experimentovali se záběry detailů.

Děkujeme všem za pozitivní zpětnou vazbu a těšíme se na další spolupráci!

Projektový den 4 – 1. 6. 2022

Čtvrtým projektovým dnem, který se uskutečnil 1. června 2022, jsme ukončili projektové aktivity školního roku 2021/2022.

Program jsme připravili pro žáky dvou základních škol – v Boršově nad Vltavou a v Hrdějovicích. Celý program byl zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce a jejich význam pro polytechnické vzdělávání.

Žáci pracovali v digitální jazykové laboratoři s německým i anglickým textem, s poslechem a řešili individuálně i ve skupině zadané úkoly. V učebně matematiky a fyziky byly pro žáky připraveny ukázky 3D tisku, díky nimž měli žáci možnost podrobněji se seznámit s využitím této technologie. V učebně přírodovědy si pak mohli všichni vyzkoušet práci se soupravami PASCO při měření biochemických veličin.

Projektový den 3 – 11. 5. 2022

Za krásného květnového počasí k nám už potřetí v letošním školním roce zavítali žáci z našich partnerských škol. Protože sluníčko lákalo ven, vyzkoušeli si všichni přímo před školou, jak ovládat fotoaparát, jak vytvořit dobře vypadající portrét a prakticky si ověřili i různé kompoziční triky. Na našem školním dvoře pro ně bylo připraveno několik fyzikálních aktivit, během nichž pracovali s digitálním měřícím systémem Pasco a iPady, v přírodovědné laboratoři si zkusili práci s mikroskopy a na přednášce o vesmíru se dozvěděli i něco o tom, co všechno musel člověk udělat, aby se dostal na Měsíc.

Tercie a 2.R v Národním muzeu a na Akademii věd – 5. 4. 2022

Dne 5. 4. se žáci tercie a druhého ročníku ČRG zúčastnili exkurze do Národního muzea a pracoviště Akademie věd v Praze. V sídle AV jsme měli možnost si prohlédnout celou historickou budovu, včetně knihovny. Součástí prohlídky byla také výstava s názvem ,,Tajemný svět rostlinného podzemí“. V Národním muzeu byla prohlídka spíše zaměřena na přírodovědné expozice živočichů a jejich evoluci. Žáci si celodenní exkurzi moc užili. Děkujeme Jihočeské hospodářské komoře za pomoc při organizaci.

Projektový den 2 – 16. 3. 2022

Ve středu 16. 3. proběhl v rámci projektu IKAP JčK II druhý projektový den v letošním školním roce. Opět jsme se sešli se žáky a učiteli partnerských základních škol. Žáci nacvičovali první pomoc, učili se upravovat fotografie, pracovali s robotickou stavebnicí Vex a se systémem Pasco při fyzikálních, chemických a ekologických pokusech. Vyzkoušeli si i práci v naší digitální jazykové laboratoři. Celý den se nesl v duchu dobré nálady a všichni se již těšíme na příští setkání, které se uskuteční v květnu.

Projektový den 1 – 8. 9. 2021

Hned na začátku nového školního roku, ve středu 8. září 2021, proběhl na naší škole další z oblíbených projektových dnu se žáky z partnerských základních škol – tentokrát ze ZŠ Boršov a ZŠ Hrdějovice.

Projektový den byl rozdělený na dva devadesátiminutové bloky: v jednom si studenti vyzkoušeli práci s mikroskopy, pomocí nichž například zkoumali bramborový škrob, podívali se zblízka na to, proč má rostlinka jménem hlošina tak pěkně sametový povrch, v okulárech svých mikroskopů rozpoznali chloroplasty, díky nimž probíhá v rostlinách fotosyntéza, a zkusili i preparovat cvrčka domácího.

Během druhého bloku se seznámili s tím, jak je možné nechat se vyfotit počítačem a jak takovou fotku barevně upravit, vylepšit nebo přetvořit za pomoci online nástrojů. Pak vyrazili za sluníčkem před školu s poloprofesionálními EVF fotoaparáty v rukou, aby si tu vyzkoušeli jejich ovládání – většina z nich, zvyklá jen na své mobily, držela fotoaparát poprvé v ruce. Během focení se naučili základy kompozice portrétu, pokusili se zachytit své spolužáky a spolužačky v pohybu a experimentovali se záběry detailů.

Děkujeme všem za pozitivní zpětnou vazbu a těšíme se na další spolupráci!

Nejlepší studenti ČRG s.r.o. ve školním roce 2017/2018

Celkový přehled

1. Václav Ludvík / kvarta / 145 b.

2. Ema Hrubešová / 2. ročník / 136 b.

3.-4. Agáta Beránková / sekunda / 124 b.

3.-4. Tereza Fousová / tercie / 124 b.

5. Rudolf Matoušek / tercie / 119 b.

6. Kristýna Karásková / sexta / 115 b.

7. Tereza Zronková / prima / 112 b.

8. Tomáš Brichta / prima / 111 b.

9. Gabriela Blažková / sekunda / 110 b.

10.-11. Aneta Kadlecová / sekunda / 109 b.

10.-11. Ondřej Dušek / kvarta / 109 b.


Nejlepší studenti podle tříd

prima
Tereza Zronková / 112 b.
Tomáš Brichta / 111 b.
Amélie Křenková / 108 b.

sekunda
Agáta Beránková / 124 b.
Gabriela Blažková / 110 b.
Aneta Kadlecová / 109 b.

tercie
Tereza Fousová / 124 b.
Rudolf Matoušek / 119 b.
Eliška Fořtová / 100 b.

kvarta
Václav Ludvík / 145 b.
Ondřej Dušek / 109 b.
Karolína Sitterová / 100 b.

kvinta
Sylvie Hendrychová / 93 b.
Simon Hošek / 91 b.
Lucie Fišerová / 81 b.

sexta
Kristýna Karásková / 115 b.
Lucie Kočová / 104 b.
Jan Novák / 89 b..

septima
Martina Pešková / 100 b.
Eliška Míková / 50 b.
Lucie žaloudková / 45 b

1. ročník
Eliška Novodvorská / 78 b.
Nela Taraněnková / 78 b.
Ondřej Gažík / 70 b.

2. ročník
Ema Hrubešová / 136 b.
Kristýna Vlčková / 104 b.
Barbora Kočvarová / 52 b.

3. ročník
Václav Seďa / 64 b.
Violetta Dimová / 31 b.
Lukáš Kadlec / 28 b.


Nejlepší studenti ČRG s.r.o. ve školním roce 2016/2017

Celkový přehled

1. Václav Ludvík / tercie / 142 b.

2. Ema Hrubešová / 1.ročník / 137 b.

3. Rudolf Matoušek / sekunda / 134 b.

4.-5. Agáta Beránková / prima / 125 b.
4.-5. Natálie Voráčková / septima / 125 b.

6. Tereza Fousová / sekunda / 124 b.

7.-8. Lucie Kočová / kvinta / 120 b.
7.-8. Luděk Němec / sexta / 120 b.

9. Kateřina Švehlová / prima / 115 b.

10.-11. Simon Hošek / kvarta / 114 b.
10.-11. Zuzana Žahourková / septima / 114 b.


Nejlepší studenti podle tříd

prima

Agáta Beránková 125 b.
Kateřina Švehlová 115 b.
Jolana Čvehlová 110 b.

sekunda

Rudolf Matoušek 134 b.
Tereza Fousová 124 b.
Kateřina Ptáčková 112b.

tercie

Václav Ludvík 142 b.
Matylda Chromá 100 b.
Jakub Dušek 93 b.

kvarta

Simon Hošek 114 b.
Matouš Novotný 91 b.
Lucie Fišerová 83 b.

kvinta

Lucie Kočová 120 b.
Kristýna Karásková 99 b.
Jan Novák 80 b..

sexta

Luděk Němec 120 b.
Martina Pešková 86 b.
Magdaléna Bláhová 56 b.

septima

Natálie Voráčková 125 b.
Zuzana Žahourková 114 b.
Lukáš Freudl 88. b

1. ročník

Ema Hrubešová 137 b.
Barbora Kočvarová 79 b.
Denisa Dušková 73 b.

2. ročník

Andrea Fousková 50 b.
Václav Seďa 49 b.
Violetta Dimová 32 b.

3. ročník

Adéla Šandová 52 b.
Klára Kainzová 50 b.
Filip Potiška 46 b.