Projektový den 1 – 8. 9. 2021

Loga EU a MŠMT

Projektový den pro páťáky ze základních škol v Boršově a Hrdějovicích se na naší škole konal dopoledne ve středu 9. 9. 2021.

Program byl rozdělen na dvě části: mikroskopování a fotografii a počítačovou grafiku.

Program projektového dne 8. 9. 2021

Do mikroskopování se všichni žáci pustili s velikým elánem. V první části se s pomocí mikroskopů ponořili do nitra rostlinné buňky, kde v chloroplastech probíhá fotosyntéza. Poté poznali bramboru jako „super potravinu“ a hledali důkaz přítomnosti škrobových zrn pomocí barviva. Na závěr se pustili do preparace cvrčka domácího.

Během druhé části projektového dne si pak vyzkoušeli, jak se lze vyfotit počítačem a jak takový autoportrét pozměnit pomocí aplikací na úpravu rastrové grafiky. Poté, co se seznámili se základním ovládáním fotoaparátu, vyrazili před školu, kde si za přívětivého slunečného počasí otestovali, jaké to je fotit portrét nebo postavu v pohybu.

Fotografie Mgr. Evy Hnudové, ředitelky ZŠ Boršov