Projektový den na Českém reálném gymnáziu – 24. 10. 2019

Ve čtvrtek 24. října 2019 se v naší škole uskutečnil projektový den pro žáky partnerských základních škol, kterého se se svými pedagogy aktivně zúčastnilo přes 80 žáků 5. a 9. tříd partnerských základních škol z Hrdějovic, Boršova nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou a z Českých Budějovic, Pohůrecké ZŠ.

Ve čtyřech tematických blocích, ve kterých se žáci během dopoledne vystřídali, získali žáci nové vědomosti v programech z matematiky, biologie, chemie a počítačové grafiky. Všichni žáci partnerských škol se aktivně podíleli na řešení úloh, průběhu experimentů, které si pro ně připravili učitelé gymnázia společně se svými studenty. V každém programu byl důraz kladen na individuální přístup a praktické experimenty, které mohli žáci provádět frontálně díky zakoupeným novým pomůckám pro tuto výuku. Z matematiky byla vybrána témata týkající se zlomků a prostorové geometrie, která byla objasněna pomocí výukových stavebnic a stavebnice Geomag, v biologii bylo pak cílem zkoumání preparátů pomocí binokulárních mikroskopů s využitím PC, v chemii se řešilo praktické využití analytických vah v systému Pasco a v počítačové grafice si všichni mohli vyzkoušet jak vyfotografovat různé objekty a tyto fotografie následně upravit a zpracovat na PC s využitím příslušného softwaru.

Dopolední program byl pro žáky atraktivní a zajímavý, při jeho hodnocení nejvíce ocenili nový pohled na matematiku a počítačovou grafiku. Rovněž nové poznatky z biologie a chemie rozšířily jejich obzor a změnily vztah k těmto předmětům. Projektový den se u žáků setkal s pozitivním ohlasem.

Další zajímavá témata z těchto oblastí poznání připravujeme pro žáky na další, prosincový projektový den.