Kreativní využití AI a online nástrojů v informatice

V hodině informatiky dostali studenti kvinty úkol: vytvořit infografiku na téma, které si sami zvolili. K dispozici měli výhradně online nástroje, jako je bezplatná verze aplikace Canva, ChatGPT pro úpravy textu, generátor ilustrací Leonardo.ai a rastrový editor Photopea.com.

Cílem nebylo pouze vytvořit tiskovinu, která by čtenáře seznámila s danou problematikou pomocí stručných textů a přehledného grafického ztvárnění. Studenti se také učili kreativně využívat dostupných nástrojů zdarma online. To zahrnovalo práci s grafickým editorem, využití chatu s umělou inteligencí pro různé úkoly a generování ilustrací za pomoci umělé inteligence tak, aby všechny měly jednotný styl.

I když nástroje umělé inteligence používáme ve výuce běžně, zadání motivovalo studenty k využití hned několik online (nejen AI) aplikací.