Literární projekty se představují

Po více než dvouměsíční práci dokončili studenti své literární projekty na téma V IZOLACI. Přestože distanční výuka nám přinesla mnohá omezení, nenechali jsme se odradit. Četli jsme o literárních postavách, které se rovněž ocitly v izolaci, diskutovali jsme o jejich příbězích, tvořili jsme na základě textů vlastní scénáře, doprovázeli je obrazem, někdy i originální hudbou, učili jsme se výraznému mluvenému projevu. V době rozvolňování některé třídy využily možnost natáčet svá videa i venku při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.  

V pátek 11. 6. od 8.00 do 11.00 hod. zhlédneme v prostorách školy všech deset videí, tedy téměř stominutový filmový program, a poté budou moci všichni hlasovat v anketě o nejzdařilejší projekt. Od tohoto dne budou mít rovněž rodiče a přátelé možnost zhlédnout literární videa na uvedených odkazech v Teams ve složce Literární projektový den. Přejeme hezký zážitek! (Zároveň prosíme o shovívavost, zejména zajistit kvalitu zvuku bylo ve ztížených podmínkách opravdu náročné.) 

A na co se můžete těšit? 

prima – Potopa světa 

sekunda – Velikonoční hra 

tercie – Malý princ 

kvarta – Anděl 

kvinta – Holocaust 

1.ročník – Bílá nemoc 

sexta – Dekameron 

2. ročník – Harry Potter a covid 

septima – Chvilka poezie 

3. ročník – Interview s literárními postavami