Literární exkurze do Prahy se ruší

Národní divadlo. Foto VitVit / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Zájezd do Prahy 24. 3., jehož se měli zúčastnit studenti kvinty a sexty, se z hygienických důvodů a vzhledem k dnešnímu rozhodnutí vlády o uzavření škol ruší.