Literární exkurze do Prahy se ruší

Zájezd do Prahy 24. 3., jehož se měli zúčastnit studenti kvinty a sexty, se z hygienických důvodů a vzhledem k dnešnímu rozhodnutí vlády o uzavření škol ruší.