Kvinta a 3.R navštívily Krakov a Osvětim

Ve dnech 13.–14. října 2021 jsme se jako žáci tříd kvinty a 3. ročníku vydali na exkurzi do Polska pod dohledem pana učitele Kabíčka.

První den jsme hned po příjezdu šli na prohlídku Krakova. Začali jsme u Wawelského draka, který se váže k městské legendě o tom, jak bratří Lech a Krak zahubili nebezpečnou příšeru. Poté jsme se vydali na královský hrad, kde jsme zároveň mohli vidět katedrálu svatého Stanislava a svatého Václava. Odtud jsme se odebrali směrem k hlavnímu náměstí Krakova, které je zařazeno na seznamu UNESCO. Po rozchodu jsme zamířili rovnou na hotel.

Druhý den jsme hned po snídani vyrazili na prohlídku koncentračních táborů Osvětim a Birkenau. Jedna prohlídka trvala přibližně hodinu a půl. První na řadě byla Osvětim. Zde jsme viděli nejen známou bránu s nápisem „Arbeit macht frei‟, ale také vnitřky domů a plynovou komoru. V domech se nacházely převážně věci, které byly lidem zabaveny, například boty, brýle, kufry, ale také třeba vlasy vězňů. Hned poté jsme se přesunuli do Birkenau. Na tomto místě se toho zachovalo méně než v Osvětimi, ale bylo to autentičtější. Zde jsme viděli vagon, kterým se do tábora lidé přepravovali, podívali jsme se i do domu, kde byly ubytovány ženy. Dochovaly se zde i trosky z plynových komor a pecí, které nacisti stihli zničit před osvobozením.

Na návštěvu Polska budu dlouhou vzpomínat a určitě se do Krakova ještě někdy vrátím. Nikdy se však nezbavím stísněného pocitu, který jsem měla při prohlídkách koncentračních táborů. Věřím, že lidé už nedopustí, aby se historie s nimi spojená někdy v budoucnu opakovala.

Amélie Křenková, kvinta