Informace pro rodiče uchazečů o studium na ČRG s. r. o. v roce 2022/2023

Vážení rodiče,

Pokud se spolu se svou dcerou/svým synem právě rozmýšlíte, kterou střední školu si vybrat, jak se přihlásit a jak zvládnout úspěšně přijímací řízení, chtěla bych Vás ubezpečit, že je to jednoduché.

Informace o tom, jak se můžete odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí na ČRG s. r. o., najdete na této stránce.


1. krok: Výběr školy

Pokud si vyberete gymnázium, předpokládá se, že Vaše dcera/Váš syn chce studovat ideálně vysokou školu nebo školu v rámci pomaturitního studia.

České reálné gymnázium, s. r. o. poskytuje všeobecné vzdělání, ve kterém se každá/ý žákyně/žák v posledních dvou letech studia profiluje volitelnými předměty ke studiu libovolné vysoké školy v České republice. (Máme i řadu žáků na vysokých školách v zahraničí).

Den otevřených dveří se bude konat ve středu 11. 1. 2023.


2. krok: Kritéria přijímacího řízení

Do 31. 1. 2023 vyhlásím 1. kolo přijímacího řízení, kde sdělím kritéria pro přijetí žákyně/žáka na naši školu a další podrobnosti přijímacího řízení. Tyto informace je třeba průběžně sledovat na stránkách školy v sekci Pro uchazeče.


3. krok: Přihláška

Pokud si vyberete naši školu, přihlášku s pokyny k vyplnění a odevzdání najdete v sekci Přijímací řízení. Přihlášku můžete vyplnit po 31. 1. 2023, ve chvíli, kdy máte pololetní vysvědčení ze ZŠ.

Pozor, každý žák může podat pouze přihlášky na dvě školy. Přihlášku podle pokynů vyplníte a odevzdáte u nás ve škole nebo zašlete poštou do 1. 3. 2023. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

Pozor,  termín 1. 3. 2023 je nutné  bezpodmínečně dodržet.


4. krok: Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce

Na základě podané přihlášky obdržíte písemně pozvánku k jednotné přijímací zkoušce, kterou organizuje společnost CERMAT. Zkoušku žákyně/žák koná z matematiky a českého jazyka. Na tuto zkoušku je nutné se průběžně samostatně připravovat.

Jaké jsou požadavky k přijímací zkoušce?

Jednotné přijímací zkoušky skládají žáci z matematiky a z českého jazyka. Společnost CERMAT na svých stránkách zveřejnila seznam požadavků, které by měl uchazeč o studium na osmiletém a čtyřletém gymnáziu z těchto dvou předmětů splnit.

Jak se připravit na přijímací zkoušku?

Kurzy českého jazyka a matematiky na ČRG s. r. o.

Pro přihlášené žákyně a žáky budeme organizovat prezenční/on-line kurzy z českého jazyka a matematiky v období  únor–duben. Tyto kurzy samy o sobě na přípravu nestačí, ale jsou velmi užitečnou pomůckou ve finále přípravy na zkoušku.

Materiály MŠMT

Česká školní inspekce mimoto připravila aplikaci, ve které si můžete vyzkoušet přijímačky z předchozích let. Více informací najdete na stránkách MŠMT zde. Samotná aplikace je ke stažení pro Android na Google Play a pro iPhone na App Store.

Kdy se jednotné přijímací zkoušky konají?

Jednotné přijímací zkoušky se konají v níže uvedených termínech. Místo konání bude upřesněno v pozvánce.

Typ oboru1. řádný termín2. řádný termín1. náhradní termín2. náhradní termín
79-41-K/41 (čtyřletý)12. dubna 202213. dubna 202210. května 202211. května 2022
79-41-K/81 (osmiletý)19. dubna 202220. dubna 202210. května 202211. května 2022

5. krok: Výsledky přijímací zkoušky

Výsledky budou v požadovaných termínech zveřejněny na našich webových stránkách v sekci Pro uchazeče.


6. krok: Přijetí ke studiu na ČRG s. r. o.

Pokud Vaše dcera / Váš syn splní kritéria pro přijetí, je nutné v požadovaném termínu odevzdat zápisový lístek a uzavřít smlouvu o studiu.

V případě neúspěchu je možné podat odvolání proti nepřijetí.


7. krok: Máte dotazy?

Pokud máte jakékoliv pochybnosti nebo dotazy, můžete se na mě kdykoliv obrátit, ráda se Vám budu věnovat.

RNDr. Ludmila Kadlecová,  ředitelka školy,  tel. 723 184 174

Pro shrnutí – důležité termíny:

  • středa 12. 1. 2022Den otevřených dveří na ČRG s. r. o.
  • před 31. 1. 2022 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení (na webu školy)
  • od 1. 2. 2022 do 1. 3. 2022 – podání přihlášek na vybrané školy
  • únor–duben – kurzy ČJ a matematiky pro žáky, přihlášené na ČRG s. r. o.
  • úterý 12. dubna 2022 / středa 13. dubna 2022 – první, resp. druhý řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium
  • úterý 19. dubna 2022 / středa 20. dubna 2022 – první, resp. druhý řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium
  • duben / květen (bližší datum specifikuje MŠMT) – zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek, odevzdání zápisového lístku a uzavření smlouvy o studiu