Informace pro rodiče uchazečů o studium na ČRG s. r. o.

Vážení rodiče,

od 19. 5. 2021 jsou na našich webových stránkách zveřejněny informace o výsledku prvního kola přijímacího řízení. Na základě těchto informací je třeba se řídit následujícím postupem:

 1. Pokud je uchazeč ke studiu na ČRG s.r.o. přijat, je nutné ředitelce školy odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 2. června 2021. Při odevzdání zápisového lístku rodiče obdrží Smlouvu o studiu a po jejím uzavření Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu. Koncem června rodiče na kontaktní mail obdrží informace o zařízení stravování žáka a pokyny k zahájení studia na ČRG s.r.o..

  Vzhledem k epidemiologickým opatřením se na odevzdání zápisového lístku domluvte telefonicky na kontaktech:

  RNDr. Ludmila Kadlecová tel.: 723 184 174
  RNDr. Jana Bohůnková tel.: 723 338 028

  Pokud je uchazeč přijat i na druhou školu a rozhodl se studovat tam, odevzdá zápisový lístek na tuto školu. Vám rodičům budeme velmi vděčni, když nám tuto informaci sdělíte, abychom uvolněné místo mohli nabídnout uchazeči, který nebyl přijat z kapacitních důvodů.
  _
 2. Pokud uchazeč není přijat ke studiu z kapacitních důvodů a na ČRG s.r.o. se uvolní místo ke studiu, obratem rodiče telefonicky vyzveme, aby se dostavili do školy k vyřízení potřebné administrace a následnému uzavření Smlouvy ke studiu žáka. Po jejím podpisu obdrží rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu.
  _
 3. Pokud žák ke studiu není přijat, protože nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu, budou rodiče žáka informováni písemně doporučeným dopisem.

_
RNDr. Ludmila Kadlecová, ředitelka školy

České Budějovice, 19. 5. 2021