Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 na Českém reálném gymnáziu s. r. o. pro školní rok 2022/2023

1. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří budeme organizovat dne 12. 1. 2022 v budově školy. V případě epidemiologického omezení bude den otevřených dveří on-line.

2. Vyhlášení prvního kola

První kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno do 31. 1. 2022 a bude zveřejněno na webových stránkách školy. Součástí tohoto vyhlášení budou kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023.

3. Počty přijímaných žáků

České reálné gymnázium s. r. o. bude pro školní rok 2022/2023 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 s maximálně 30 žáky a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 30 žáky.

4. Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce do 1. 3. 2022 na předepsaných tiskopisech (potvrzení od lékaře nepožadujeme). Přihlášku je možné zaslat poštou nebo předat osobně do ředitelny školy v termínech, které budou sděleny po 31. 1. 2022 na webových stránkách školy.

Přihláška ke stažení:

Přihláška ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Přihláška ve formátu XLSX (Microsoft Excel)

Průvodce vyplněním přihlášky na stránkách CERMATu

Adresa pro zaslání přihlášky:

České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 2532/54a, 370 04 České Budějovice.

5. Termíny jednotné přijímací zkoušky

Typ oboru1. řádný termín2. řádný termín1. náhradní termín2. náhradní termín
79-41-K/41 (čtyřletý)12. dubna 202213. dubna 202210. května 202211. května 2022
79-41-K/81 (osmiletý)19. dubna 202220. dubna 202210. května 202211. května 2022

6. Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce od CERMATu najdete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska