Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 na Českém reálném gymnáziu s. r. o. pro školní rok 2023/2024

1. Den otevřených dveří – 11. 1. 2023

Den otevřených dveří budeme organizovat ve středu 11. 1. 2023 v budově školy v čase od 15:00 do 18:00, podrobný program bude na webových stránkách začátkem prosince.

2. První kolo přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno do 31. 1. 2023 a bude zveřejněno na webových stránkách školy. Součástí tohoto vyhlášení budou kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024.

3. Počet přijímaných žáků

České reálné gymnázium s. r. o. bude pro školní rok 2023/2024 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 s maximálně 30 žáky a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 30 žáky. Škola také může přijmout 1–2 žáky do sekundy osmiletého studia a 1–3 žáky do kvinty osmiletého studia. Vše závisí na kapacitě školy, která je 300 žáků.

4. Podání přihlášek

Přihlášky ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce do 1. 3. 2023 na předepsaných tiskopisech (potvrzení od lékaře nepožadujeme). Přihlášku je možné zaslat poštou nebo předat osobně do ředitelny školy v termínech, které budou sděleny po 31. 1. 2023 na webových stránkách školy.

Odkazy k přihláškám:

Informace k jednotným přijímacím zkouškám najdete na stránkách Cermatu.

Samotným přihláškám se Cermat věnuje na této webové stránce.

Na ní si také můžete stáhnout tiskopisy přihlášky a návod k jejich vyplnění.

Doporučujeme vyžádat si v ZŠ na přihlášku QR kód.

Adresa pro zaslání přihlášky:

České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 2532/54a, 370 04 České Budějovice.

5. Termíny jednotné přijímací zkoušky

Typ oboru1. řádný termín2. řádný termín1. náhradní termín2. náhradní termín
79-41-K/4113. dubna 202314. dubna 202310. května 202311. května 2023
79-41-K/8117. dubna 202318. dubna 202310. května 202311. května 2023

6. Odkazy a další informace

Informace k jednotným přijímacím zkouškám na stránkách Cermatu

Informace k přihláškám na SŠ na stránkách Cermatu

Tiskopisy přihlášek na stránkách Cermatu

Návod k vyplnění přihlášek na stránkách Cermatu