Co děláme ve výuce: Fyzika

Fyzika je jeden ze základních nástrojů poznání světa kolem nás. Každý z nás uvažuje o věcech, co ho obklopují. Fyzika, která vznikla jako jedna z prvních věd oddělením od filosofie, nám umožňuje tyto věci pochopit, porozumět jim. Proto při výuce fyziky na ČRG je kladen důraz na to, aby studentům bylo umožněno se neustále ptát – Proč?

Fyziku naši studenti začínají studovat s nástupem na školu (prima, první ročník) a pokračují v jejím studiu do předposledního ročníku. Studenti nižších ročníků mají možnost účastnit se zájmových kroužků. Jedním z nich je kroužek fyzikálních experimentů. Nejen touto cestou si mohou své teoretické znalosti vyzkoušet v praxi.  Při přechodu ke středoškolskému studiu mají studenti do výuky zařazena laboratorní cvičení. Naučí se navrhnout a provést experiment, stejně jako zpracovat naměřené údaje a zhotovit protokol.

–Mgr. Jaroslav Kala, předseda předmětové komise Fyzika


Aktuality z výuky fyziky

 • PASCO v primě

  PASCO v primě

  Naši žáci primy používají čidla nových sad PASCO k měření fyzikálních veličin, se kterými se seznamují v rámci předmětu člověk a svět práce. Čidla jsou snadno propojitelná se školními iPady a umožňují žákům rozvíjet vedle přírodovědných znalostí i jejich digitální kompetence. A tak se například při měření délky/vzdálenosti neučí pracovat … / celý příspěvek »
 • Přijďte si zaexperimentovat a tisknout ve 3D v našem kroužku!

  Přijďte si zaexperimentovat a tisknout ve 3D v našem kroužku!

  Kroužek fyzikálních a chemických experimentů a 3D tisku je otevřený. Zájemci se mohou hlásit u p. Kaly, p. Štipla a p. Boháčové.  / celý příspěvek »
 • Zájmové kroužky pro rok 2021/22

  Zájmové kroužky pro rok 2021/22

  Od září 2021 otevíráme pro naše žáky a žáky z partnerských ZŠ šest zájmových kroužků: Kroužek mikroskopování Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku Kroužek robotiky Kroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s.r.o. Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně … / celý příspěvek »
 • 3D virtuální realita ve výuce

  3D virtuální realita ve výuce

  České reálné gymnázium se zapojilo do projektu na 3D virtuální realitu ClassVR. Nová technologie obohatí výuku a pomocí 3D brýlí pomůže studentům rozvíjet představivost a posílí uchování znalostí z daného předmětu. / celý příspěvek »
 • Projektový den

  Projektový den

  V úterý 23. června proběhl na ČRG projektový den za účasti žáků z partnerských škol a primánů našeho gymnázia. Velmi nás potěšilo, že se všichni žáci zapojili do programu s nadšením. Projektový den zahrnoval mikroskopování, chemické pokusy, 3D tisk a focení digitálním fotoaparátem. Žáci se např. seznámili s programem na … / celý příspěvek »