Co děláme ve výuce: Fyzika

Fyzika je jeden ze základních nástrojů poznání světa kolem nás. Každý z nás uvažuje o věcech, co ho obklopují. Fyzika, která vznikla jako jedna z prvních věd oddělením od filosofie, nám umožňuje tyto věci pochopit, porozumět jim. Proto při výuce fyziky na ČRG je kladen důraz na to, aby studentům bylo umožněno se neustále ptát – Proč?

Fyziku naši studenti začínají studovat s nástupem na školu (prima, první ročník) a pokračují v jejím studiu do předposledního ročníku. Studenti nižších ročníků mají možnost účastnit se zájmových kroužků. Jedním z nich je kroužek fyzikálních experimentů. Nejen touto cestou si mohou své teoretické znalosti vyzkoušet v praxi.  Při přechodu ke středoškolskému studiu mají studenti do výuky zařazena laboratorní cvičení. Naučí se navrhnout a provést experiment, stejně jako zpracovat naměřené údaje a zhotovit protokol.

–Mgr. Jaroslav Kala, předseda předmětové komise Fyzika


Aktuality z výuky fyziky

  • Projektový den

    Projektový den

    V úterý 23. června proběhl na ČRG projektový den za účasti žáků z partnerských škol a primánů našeho gymnázia. Velmi nás potěšilo, že se všichni žáci zapojili do programu s nadšením. Projektový den zahrnoval mikroskopování, chemické pokusy, 3D tisk a focení digitálním fotoaparátem. Žáci se např. seznámili s programem na … / celý příspěvek »
  • Kroužky na ČRG

    Kroužky na ČRG

    I v tomto školním roce se budou na našem gymnáziu konat stejné zájmové kroužky jako v roce předchozím: kroužek mikroskopování, kroužek fyzikálních a chemických experimentů a 3D tisku, kroužek fotografie a počítačové grafiky a kroužek matematiky. Nově otevíráme také kroužek českého jazyka. Bližší informace, přihlášku a rozvrh hodin najdete na … / celý příspěvek »