Co děláme ve výuce: Biologie

Biologii na ČRG vyučujeme na čtyřletém gymnáziu první tři roky, na osmiletém gymnáziu pak od primy až do septimy. Na maturitu z biologie a přijímací zkoušky na vysoké školy se žáci připravují ve volitelných předmětech (Cvičení z přírodních věd a Seminář z biologie) ve 3. a 4. ročníku (resp. v septimě a oktávě).

Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna o povinné laboratorní cvičení, kde žáci získávají praktické znalosti při tvoření vlastních preparátů a práci s mikroskopy. Výrazným zpestřením výuky jsou pak různé exkurze, výstavy, besedy s odborníky nebo např. spolupráce s Jihočeskou univerzitou.

ČRG pravidelně připravuje tematické projektové dny, nejen pro své žáky, ale i pro žáky partnerských škol (viz Projekty školy).

V rámci projektů Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v roce 2018 přístavbou rozšířili budovu školy. V přístavbě se se nachází moderní učebna biologie vybavená binokulárními mikroskopy, tablety a interaktivní tabulí.

V nové biologické učebně probíhají pravidelně také  kroužky mikroskopování pro naše žáky na nižším gymnáziu, kteří zde získávají znalosti a dovednosti pro budoucí studium biologie. Některé kroužky již proběhly také formou distanční výuky.

Mgr. Petr Němec, předseda předmětové komise biologie


Aktuality z výuky biologie:

 • Zájmové kroužky pro rok 2021/22

  Zájmové kroužky pro rok 2021/22

  Od září 2021 otevíráme pro naše žáky a žáky z partnerských ZŠ šest zájmových kroužků: Kroužek mikroskopováníKroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tiskuKroužek robotikyKroužek matematiky pro žáky 5. tříd  základních škol a žáky nižšího stupně ČRG s.r.o.Kroužek matematiky pro žáky  9. tříd a žáky vyššího stupně ČRG s.r.o.Kroužek fotografování a … / celý příspěvek »
 • Kroužek biologie i distančně

  Kroužek biologie i distančně

  Covid vědu nezastaví, kroužek biologie dokážeme udělat také distančně! / celý příspěvek »
 • 3D virtuální realita ve výuce

  3D virtuální realita ve výuce

  České reálné gymnázium se zapojilo do projektu na 3D virtuální realitu ClassVR. Nová technologie obohatí výuku a pomocí 3D brýlí pomůže studentům rozvíjet představivost a posílí uchování znalostí z daného předmětu. / celý příspěvek »
 • Kroužek mikroskopování otevřen zájemcům

  Kroužek mikroskopování otevřen zájemcům

  Od září je opět otevřený pro studenty ČRG  kroužek mikroskopování. Zájemci se mohou stále hlásit v kabinetě biologie u Mgr. Petra Němce. / celý příspěvek »
 • Projektový den

  Projektový den

  V úterý 23. června proběhl na ČRG projektový den za účasti žáků z partnerských škol a primánů našeho gymnázia. Velmi nás potěšilo, že se všichni žáci zapojili do programu s nadšením. Projektový den zahrnoval mikroskopování, chemické pokusy, 3D tisk a focení digitálním fotoaparátem. Žáci se např. seznámili s programem na … / celý příspěvek »