České reálné gymnázium, s. r. o.

Budova ČRGČeské reálné gymnázium s. r. o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s. r. o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ.

Studium na ČRG s. r. o. je všeobecné bez konkrétního zaměření. Volitelnými předměty a semináři se v posledních dvou letech studia žáci diferencují podle svých zájmů a cílů. Mohou se tak připravit ke studiu na vysoké škole humanitního, přírodovědného i technického směru. Důraz je přitom kladen na výuku anglického a německého jazyka a práci s počítačem – tedy dovednosti, které uplatní i ti, kteří ve studiu na vysoké škole nepokračují.

Adresa

České reálné gymnázium, s. r. o.
Pražská 2532/54a
370 04 České Budějovice

Telefon / e-mail / web

tel.: +420 387 423 122
e-mail: crg@crg.cz
web: www.crg.cz

Sociální sítě

Facebook:
fb.com/ceskerealnegym

Instagram: instagram.com/ceskerealnegym