České reálné gymnázium, s.r.o. - Co vás čeká při studiu na naší škole?

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 17. 1. 2018. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Co vás čeká při studiu na Českém reálném gymnáziu s.r.o.?

ČRG s.r.o. přijme pro školní rok 2014/2015 jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 (maximálně 30 studentů) a jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 (maximálně 30 studentů).

K osmiletému studiu budou automaticky přijati studenti, kteří na vysvědčení neměli žádnou dvojku a ke čtyřletému studiu budou automaticky přijati studenti, kteří na vysvědčení neměli žádnou trojku.

Do sekundy osmiletého studia mohou být přijati 3 studenti, do tercie osmiletého studia 5 studentů.

Co Vás při studiu čeká?

 • Školní vzdělávací program „Škola právě pro tebe“, který klade důraz na individuální přístup k žákovi a strukturou předmětů a umožňuje profilaci každého žáka podle jeho schopností a zájmů.
 • Interaktivní tabule ve všech učebnách, Internet v celé budově školy, moderní jazyková laboratoř, odborné učebny
 • Práce s programem PASCO v přírodovědných předmětech
 • Příprava na maturitní zkoušku
 • Příprava na přijímací zkoušky na celé spektrum vysokých škol od humanitních oborů po matematicko-fyzikální
 • Po celou dobu studia zjišťování stavu vzdělávání každého žáka v porovnání s vrstevníky z ostatních škol formou testů SCIO. Cílem je definovat nedostatky ve vzdělávání každého žáka a formulovat postupy k jejich odstranění.
 • Sportovní program (lyžařský kurs, vodácký kurs, cyklokurs, sportovně turistický pobyt u moře).
 • Historický kroužek a další zájmové kroužky (fotografie, programování, biologie...)
 • Předmětové soutěže
 • Týdenní studijní pobyty v Anglii
 • Příprava na certifikované zkoušky z německého a anglického jazyka
 • Možnost e-learningu ve všech vyučovacích předmětech v rámci projektu Inovace ICT, který byl zahájen 10. 2. 2012

Kontakty pro podrobnější informace:

RNDr. Ludmila Kadlecová – tel. 723 184 174