České reálné gymnázium, s.r.o. - Školní a mimoškolní aktivity

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 17. 1. 2018. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Školní a mimoškolní aktivity

Plán akcí na ČRG s.Ro. ve školním roce 2017/2018

1. Vzdělávací

Matematická olympiáda

Kl, Hř, Šv, Bá

Olympiáda v Čj

No, Cha

Chemická olympiáda

Olympiáda v Nj

Bv, Ča, Br

Zeměpisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Kb

Biologická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Kl

Archimediáda

Kl

Pythagoriáda

Bá, Hř

Klokan

Ně, Hř, Bá, Ka

Genius Logikus

Hř, Šv

                                                                                

2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity

Besedy s významnými osobnostmi

ng, vg

průběžně

Bv

Cambridgské zkoušky

ng, vg

jaro

Po

Anglické div. přestavení

2.R., VI

říjen

Fe, Vl

Spolupráce s Britským centrem

 

 

Po, Vl, Fe

Exkurze v Britském centru

IV

jaro

Vl

Divadlo V. Marčíka

1, 2, V, VI

říjen

Py

Besedy na téma sociálně patologické jevy

 

 

Py

Krajský soud

V, VI, 2.R., 3r.

 

Py

Ústav pro neslyšící

3.R, VII

 

Py

Den jazyků

ng, vg

26. 9.

Bv, Ča, Br, Po

Jazykové workshopy Goethe centrum a JU

 

celoročně

Ča, Br

Informační servis na www

I-VIII

celoročně

Vl

Prezentace studentů na www

I-VIII

celoročně

Vl

Divadelní představení

III, 3.R, VII

 

No

Exkurze ČR

III

 

No

Historický kroužek

 

 

Kb

Dny evropského dědictví

 

září

Kb

Mezinárodní den památek

 

duben

Kb, Ně

Českobudějovický archiv

HS

únor

Kb

Dějiny regionu

Hs

duben

Kb

Planetárium

I

září

Festival voda, moře, oceány

III, IV

září

Výstava hub

2.R., VI

září

Kř, Ně

Výstava orchideí

1.R, CPV, V

březen

Kř, Ně

Výstava bonsají

 

červen

Den otevřených dveří AV ČR

SBi, CPV

 

Zeměpisný pořad Polsko

březen

 

Kroužek mikroskopování

I-III

 

Spolupráce s JČU

 

 

Týden vědy a techniky

III, IV, V, 1.R

listopad

Návštěva botanické zahrada

V, 1.R.

květen

Návštěva ZOO

III, 2.R.

květen

Terénní geologické cvičení

IV

březen

Exkurze do Parazitologického ústavu

2.R, VI

listopad

Kl, Ně

Projektový den ČČK

1.R, V

duben, květen

Kl, Ně

Hvězdárna a planetárium

IV

duben, květen

Kl, Pe

Exkurze grafitové doly

IV

září

Exkurze skládka odpadu v Lišově

 

 

Exkurze čistička odpadních vod

II

 

Spolupráce s AV JčU

 

 

Návštěva Britského centra

2.R.

jaro

Fe

Debaty s rodilým mluvčím

I, II, 2.R

 

Fe

Příprava studentů na Cambridgské zkoušky I, II, 2.R

 

 

Fe

Jihočeská vědecká knihovna

V

podzim

Sb

Divadelní představení

I, II, IV, 1.R, VI

 

Cha

Jihočeská vědecká knihovna

I, 1.R.

 

Cha

Vánoční jarmark

 

prosinec

Bv

Zeměpisné exkurze

III, IV, VII

květen, červen

Bá, Bv, Bč

Planeta Země 3000

ng

 

Dětské centrum Strakonice

II

prosinec

Bá, Bv

Kroužek digitální fotografie

ng, vg

průběžně

Fl

Počítačová poradna pro studenty

ng, vg

průběžně

Fl

Poslechový hudební kroužek

ng, vg

průběžně

Fl

Spolupráce s Domem umění

ng

 

Ti

Projektové dny

 

4x ročně

Ka, Bv

Příprava žáků ZŠ na studium matematiky

 

říjen-duben

Ka

DOD

 

list., leden

Bo, Ka

Schůzky rodičů

všichni

září, list., březen

Bo

3. Sportovní aktivity

LVVZ Itálie

1.R., V,

leden

Py, Bá, Zo, Ně

LVVZ

II

únor

Py, Zo, Ně, Bá

Cyklistický kurz

3.R., VII

květen

Py, Zo, Ně

Vodácký kurz

VI, 2.R

září, červen

Py, Ně, Zo

Sportovně zážitkový kurz

1r, I

září

Py, Kb, Zo

Sportovní kurz Chorvatsko

III, další

červen

Ně, Py

Školní vánoční turnaj v badmintonu

 

prosinec

Zo

Středoškolské hry basketbal, volejbal, sálová kopaná, softbal, florbal

 

 

Py, Zo

Sportovní dny

 

prosinec, kvě

Py, Zo

Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách

 

 

Py, Zo

Aquapulco

I, II, III, IV

prosinec

Bá, Bv, Ča, Ne, Z

4. Zájezdy

Studijní pobyt v Irsku

 

 

Fe, Sv

Itálie

 

červen

Kb, Sv, Kp

Velká Británie, Skotsko

 

červen

Po, Hř

Poznávací zájezd Norsko

 

červen

5. Třídní

Gotika Tábor

III, II

říjen

Kb, Ti, Ně

Literární exkurze Praha

4.R., VIII

září, říjen

Sb, No

Praha

1.R., V, VII

 

Sb, Py

Literární exkurze Praha

VIII, 4.R.

2.10.

No, Sb

Pasov

Vg

prosinec

Ča, Br, Cha

Praha

VII

listopad

Ča

Praha

VI

 

Cha

Praha Senát, PS, Židovské město, Botanická zahrada

1.R, V, VII

podzim

Py, Sb,

Drážďany

V, VI

prosinec

Bv, Bá, Po

Bavorsko

IV, III

květen

Br, Ča, No

Po stopách Rožmberků (Třeboň, ČK)

III

duben

Kb

Tábor Husitské muzeum1

II

březen

Kb

Linec

II

jaro

Bv, Bá

Muzeum budoucnosti linec

 

červen

Šv, Hř, Bv

Elektrárna Lipno

VI, 2.R, V

září, říjen

Šv, Hř, Pe, Kl¨

Techmánia Plzeň

I, II, III, IV, V, 1

říjen, červen

Šv, Hř, Pe, Kl

Třídní výlet

VI

červen

Bv, Bá

Třídní výlet

3.R

červen

Třídní výlet

I

červen

Kl

Třídní výlet

II

červen

Kb, Ko