Zkoušky z anglického jazyka

Blahopřejeme studentům oktávy Radimu Pekárkovi a Janu Novákovi ke složení zkoušek FCE (úroveň B2) a Magdaleně Vališové, Evě Šmejkalové a Kláře Šímové ke složení zkoušek CEA (úroveň C1).