Že není možné udělat divadelní hru v Teams?

O opaku nás přesvědčila sekunda pod vedením Mgr. Jaroslavy Bendové, která si pro vás připravila zpracování velikonočních událostí od příjezdu Ježíše do Jeruzaléma po zmrtvýchvstání.

Do projektu se vrhli všichni po hlavě a ač měli pouze týden a neustále bojovali s technickými možnostmi aplikace, boj vyhráli a velikonoční pozdrav je na světě: