Výlet do střední Itálie

Studenti 3. ročníku a septimy se ve dnech 6. 6. – 11. 6. 2022 vydali poznávat pravé italské dolce vita. Při svém výletu navštívili tři známé italské regiony: Ligurii, Toskánsko a Lazio. V každém si prohlédli jednu z magických památek zapsaných do seznamu UNESCO.

Svoji italskou cestu zahájili v Ligurii, kde se zaměřili na malá městečka na pobřeží Ligurského moře. Z největšího italského vojenské přístavu La Spezie se výletní lodí vydali do Porto Venere, někdejšího římského přístavu pojmenovaného na počest bohyně Venuše. Ochutnali vyhlášené bazalkové pesto a vyrazili do prvního z ligurských kopců, který je přivedl ke kostelu S. Lorenzo, hradu a torzům větrných mlýnů. Právě od nich se jim nabídla nádherná vyhlídka na kostel S. Pietro.

Porto Venere vypluli po lehce vzdutých mořských vlnách na vyhlídkou plavbu podél městeček v Cinque Terre, tři z pěti městeček si i prohlédli. Nejprve mondénní Monterosso al Mare, pak rybářskou Vernazzu a nakonec rolnické Riomaggiore. Po návratu vlakem do La Spezie zamířili autobusem do Tirrenie, hlavního přímořského letoviska nedaleké Pisy. Celý následující den odpočívali na písečné pláži nebo si užívali teplých vod Tyrhénského moře.

Dalším z regionů bylo Toskánsko, kde při výběru z památek UNESCO padla volba na nedalekou Pisu. Hlavní pozornost patřila Náměstí zázraků, které je dodnes dokladem moci a síly pisánských námořníků ve středověku. Zatímco na šikmou věž vyrazila jen část skupiny, všichni si prohlédli další slavné stavby. Začali románskou katedrálou Nanebevzetí Panny Marie, v jejímž interiéru se dostali až k hrobce císaře Jindřicha VII., děda císaře Karla IV. V protilehlém románsko-gotickém baptisteriu viděli monumentální křtitelnici a na přilehlém hřbitově Camposanto zjistili, že zeminu pro jeho povrch přivezli pisánští až z jeruzalémské Kalvárie. Ti nejvytrvalejší pak ještě mohli v muzeu obdivovat nejen pisánskou madonu a kříž, ale také maurského gryfa.

Závěr výletu patřil Římu, centru regionu Lazio. Své zkušenosti s italskými dopravními prostředky si třeťáci a septimáni obohatili o příměstský vlak a římské metro. Hodili minci do slavné Fontany di Trevi, prohlédli si interiér antického Pantheonu, ochutnali vyhlášenou kávu a zmrzlinu a pak zamířili k římskému pahorku Kapitolu. Tam na ně čekala zkušená římská průvodkyně Pavla Emingerová, která jim svým sugestivním výkladem představila život ve starověkém Římě. Na Foru Romanu jim vysvětlila funkci římské baziliky i Cloacy Maximi, připomněla vestálky, Caesara a slavné imperátory a pak je od vítězného oblouku Septimia Severa dovedla k oblouku císaře Tita. Od něho následoval lehký výšlap na pahorek Palatin a zjištění, proč se po něm jmenují paláce na celém světě. A následoval zlatý hřeb, prohlídka Kolosea. Po občerstvení ve vyhlášené osterii pak přišla závěrečná tečka výletu v podobě prohlídky Španělských schodů a přilehlé luxusní třídy Via Condotti.

Za organizátory výletu doufáme, že se nám podařilo alespoň zčásti naplnit Komenského výrok: „Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili.“

Václav Kabíček, 17. 6. 2022

Autorem všech fotografií je student septimy Gašpar Rusňák.