Tandem projekt pro studenty septimy a 4.R

Studenti septimy a 4. ročníku se zapojili do spolupráce Jihočeské a Vídeňské univerzity. Jednalo se již o druhé pokračování Tandem projektu, kdy se čeští a rakouští studenti spojili on-line, aby se navzájem učili. Rakouští studenti slavistiky byli rádi za kontakt s českým rodilým mluvčím a naši studenti zase ocenili možnost, kdy mohli na zadaných úkolech pracovat v němčině. Řešili rozmanitá zadání, popisovali naše město a vytvářeli vtipné situace. Byla to pro ně zároveň dobrá příležitost, aby se seznámili s tím, jak funguje vysoká škola a jaké možnosti se nabízejí studentům germanistiky. V případě, že by se někdo rozhodl studovat ve Vídni, tamější profesorka jim nabídla možnost, že jim se vším ráda pomůže. Spolupráce proběhla výborně a všichni se těší na další setkání.