Školní jídelna

Naši studenti využívají školní jídelnu Střední školy polytechnické v Nerudově ulici 59.


Informace pro rodiče žáků stravovaných ve školní jídelně na SŠ polytechnické, České Budějovice

Vážení rodiče,

z důvodu vysokého navýšení cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravy v naší školní jídelně. Nové ceny budou platit od 1. 10. 2022 a budou následující:

  • Snídaně: 20 Kč
  • Přesnídávka: 13 Kč
  • Oběd pro žáky od 15 let věku: 39 Kč
  • Oběd pro žáky do 15 let věku: 38 Kč
  • Večeře: 28 Kč
  • Svačina: 11 Kč
  • Večeře II.: 19 Kč

Pokud Vaše dítě je ubytované na DM, je nutné z důvodu navýšení cen, abyste ve Vaší bance měli nastavený dostatečný limit pro inkaso, a to minimálně 4.000 Kč (limit pro inkaso jednak stravy a jednak poplatku za ubytování na DM). Prosíme proto o kontrolu Vašeho limitu v bance a případné jeho navýšení, a to nejpozději do konce září 2022. Poštou na školu nebo e-mailem na vonesova@sspcb.cz zašlete doklad o výši nastaveného limitu k inkasu. Pokud se Vaše dítě stravuje ve školní jídelně pouze v poledne (oběd), by výše limitu pro inkaso za stravování ve Vaší bance mělo být nastaveno na 1.000 Kč. Prosím také o kontrolu Vašeho limitu v bance a pokud je nižší než 1.000 Kč, je nutné ho navýšit.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Luboš Kubát, v. r.

ředitel SŠ polytechnické


Pokyny k zajištění stravování a ke vstupu do jídelny naleznete v tomto dokumentu, vydaných přímo SŠP (formát PDF):

Aktuální cena obědů činí 35,- Kč. V případě nárůstu nákupních cen surovin může být v návaznosti upravena i cena stravy.