Sexta a 2.R v Amsterdamu

Na konci října se žáci sexty a 2.R zúčastnili zeměpisné exkurze do Amsterdamu a přilehlého okolí. První den nás čekala návštěva historického centra Amsterdamu s jeho malebnými uličkami a plavba lodí po místním kanálu. Po přespání v krásném hotelu jsme se vydali na návštěvu sýrové farmy a prohlídku větrných mlýnů. V sýrárně si žáci prohlédli tradiční i moderní výrobu sýrů a na konci prohlídky si mohli vyráběné sýry zakoupit. Po této atrakci jsme se již vydali na cestu zpět do České republiky.