Přednášky Tomáše Kubeše

Během září a října letošního školního roku měly téměř všechny třídy gymnázia možnost zúčastnit se přímo na naší škole přednášek s cestovatelem Tomášem Kubešem. Je to zapálený cestovatel, který každou zemi, o které vypráví, navštívil několikrát a své přednášky stále doplňuje o aktuality a hlavně o své (občas i drsné a nebezpečné) zážitky. Procestoval a fotograficky zdokumentoval své cesty do více než sta zemí světa. Aktivně spolupracuje s časopisy Koktejl, Instinkt nebo Lidé a Země.

Studenti septimy a třetího ročníku cestovali po Sibiři, slyšeli vyprávění o těžbě zlata, složité dopravě v odlehlých krajích, nejchladnějším místě trvale obývaném lidmi, a měli možnost poslouchat zážitky o všudypřítomných komárech a neustálém pití vodky.

V tercii a kvartě byla přednáška vzhledem k aktuální výuce v hodinách zeměpisu zaměřena na různorodost Indie. I v názvu přednášky figurovalo množství barev, které tento stát má a tím i myšlené množství různých kultur, lidí a zvířat, které tu přednášející potkal. Mezi největší zážitky studentů patřilo vyprávění o posvátnosti krav, o zlodějných opicích či o bezvýznamnosti jednoho lidského života v tak přelidněném státě.

Atraktivní přednášku o jaderné havárii v Černobylu v roce 1986 si vyslechli studenti sexty a druhého ročníku. Byla zaměřena na historické souvislosti, vysvětlení velmi malé informovanosti veřejnosti vzhledem k probíhající Studené válce a obsahovala mnoho aktuálních fotek ze zamořené oblasti. Studenti vyslechli příběhy lidí, kteří byli vystěhováni a již nikde pořádně nezakotvili či vyprávění lidí, kteří se do zakázané zóny vrátili a rozhodli se zde i přes špatné podmínky dožít svůj život.

Posledním vyprávěním provedl Tomáš Kubeš studenty kvarty a kvinty po druhém největším ostrově světa – Nové Guineji. Ostrov je rozdělen mezi Indonésii, která zabírá západní půlku a samostatný stát Papua-Nová Guinea na východě. Vyprávění bylo neuvěřitelné. Studenti měli možnost vidět život lidí v pralesech, kam ještě téměř nepřišla moderní civilizace, slyšet vyprávění o kmenech praktikujících rituální kanibalismus, o stromových lidech žijících vysoko v korunách stromů. To vše doplněné množstvím videí i fotografií.

V průběhu školního roku se s cestovatelem na přednáškách potkají ještě studenti prvního ročníku, primy a sekundy.