Pedagogický sbor

Vedení ČRG s. r. o.

RNDr. Ludmila Kadlecová / crg@crg.cz, kadlec@crg.cz

RNDr. Jana Bohůnková / bohunkova@crg.cz

Pedagogický sbor ve školním roce 2021/2022

Mgr. Jana Bártová / bartova@crg.cz

Mgr. Pavlína Beníšková / beniskova@crg.cz

Mgr. Kateřina Boháčová / bohacova@crg.cz

RNDr. Jana Bohůnková / bohunkova@crg.cz

Mgr. Jana Častová / castova@crg.cz

Mgr. Věra Červenková (ext.)

Mgr. Hana Farníková / farnikova@crg.cz

Mgr. Jan Flaška / flaska@crg.cz

Mgr. Markéta Holá / hola@crg.cz

Mgr. Soňa Hřídelová / hridel@crg.cz

Mgr. Zuzana Chánová (t. č. MD) / chanova@crg.cz

Mgr. Václav Kabíček / kabicek@crg.cz

Mgr. Jaroslav Kala / kala@crg.cz

Mgr. Nikola Kelblová / kelblova@crg.cz

Mgr. Zdeněk Kohout / kohout@crg.cz

Mgr. Jan Kopecký / kopecky@crg.cz

Mgr. Jiří Křížek (ext.)

Mgr. Markéta Láchová / lachova@crg.cz

Mgr. Kristýna Melmerová / melmerova@crg.cz

Mgr. Radovan Mikeš (ext.)

Mgr. Petr Němec / nemec@crg.cz

Mgr. Hana Novotná / novotna@crg.cz

Ing. Eva Polenská / polenska@crg.cz

Mgr. Klára Svobodová / svobodova@crg.cz

Ing. Ludmila Šebková / sebkova@crg.cz

Mgr. Daniel Štipl / stipl@crg.cz

PaedDr. Ondřej Švejda / svejda@crg.cz

Mgr. Petr Těšínský / tesinsky@crg.cz

MgA. Petr Tichý / tichy@crg.cz

Mgr. Tereza Velíšková / veliskova@crg.cz

Pedagogický sbor podle předmětů

Informační a komunikační technologie

Mgr. Jan Flaška

Mgr. Daniel Štipl

Matematika

RNDr. Jana Bohůnková

Mgr. Hana Farníková

RNDr. Ludmila Kadlecová

Mgr. Jaroslav Kala

PaedDr. Ondřej Švejda

Mgr. Soňa Hřídelová

Německý jazyk

Mgr. Jana Častová

Mgr. Nikola Kelblová

Mgr. Kristýna Melmerová

Občanský a společenskovědní základ

Mgr. Klára Svobodová

Přírodopis

Mgr. Kateřina Boháčová

Mgr. Petr Němec

Mgr. Daniel Štipl

Tělesná výchova

Mgr. Markéta Holá

Mgr. Petr Těšínský

Výchova k občanství

Mgr. Markéta Láchová

Mgr. Klára Svobodová

Výchova ke zdraví

Mgr. Markéta Láchová

Základy společenských věd

Mgr. Markéta Láchová

Mgr. Klára Svobodová

Zeměpis

RNDr. Jana Bohůnková

Mgr. Hana Farníková

Mgr. Markéta Holá