Pedagogický sbor

Vedení ČRG s. r. o.

RNDr. Alois Bohůnek / crg@crg.cz

RNDr. Ludmila Kadlecová / kadlecova@crg.cz

Pedagogický sbor ve školním roce 2019/2020

Mgr. Iveta Bašná / basna@crg.cz

Mgr. Monika Bavorová / bavorova@crg.cz

Mgr. Jaroslava Bendová / bendova@crg.cz

Mgr. Pavlína Beníšková / beniskova@crg.cz

Mgr. Kateřina Boháčová / bohacova@crg.cz

RNDr. Jana Bohůnková / bohunkova@crg.cz

Mgr. Jana Častová / castova@crg.cz

Mgr. Věra Červenková (ext.)

Mgr. Hana Farníková / farnikova@crg.cz

Mgr. Lenka Ferenčíková (t. č. MD)

Mgr. Jan Flaška / flaska@crg.cz

Mgr. Marie Hornová (ext.)

Mgr. Soňa Hřídelová / hridelova@crg.cz

Mgr. Zuzana Chánová / chanova@crg.cz

Mgr. Václav Kabíček / kabicek@crg.cz

Mgr. Jaroslav Kala / kala@crg.cz

Mgr. Zdeněk Kohout (ext.)

Mgr. Jan Kopecký / kopecky@crg.cz

Mgr. Jiří Křížek (ext.)

RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. (ext.)

Janeta Midžič (ext.)

Mgr. Radovan Mikeš (ext.)

Mgr. Petr Němec / nemec@crg.cz

Mgr. Hana Novotná / novotna@crg.cz

Ing. Eva Polenská / polenska@crg.cz

Mgr. Zdeňka Pytlová / pytlova@crg.cz

Mgr. Klára Svobodová / svobodova@crg.cz

PaedDr. Ondřej Švejda / svejda@crg.cz

MgA. Petr Tichý / tichy@crg.cz

Mgr. Lukáš Zoch / zoch@crg.cz

Pedagogický sbor podle předmětů

Anglický jazyk

Mgr. Jaroslava Bendová

Mgr. Pavlína Beníšková

Mgr. Jan Kopecký

Ing. Eva Polenská

Biologie

Mgr. Jiří Křížek

Mgr. Petr Němec

Český jazyk

Mgr. Iveta Bašná

Mgr. Jaroslava Bendová

Mgr. Zuzana Chánová

Mgr. Klára Svobodová

Mgr. Hana Novotná

Člověk a svět práce

RNDr. Jana Bohůnková

Mgr. Jaroslav Kala

Deskriptivní geometrie

Mgr. Věra Červenková (ext.)

Dějepis

Mgr. Václav Kabíček

Estetická výchova

Mgr. Jaroslava Bendová

Mgr. Zdeněk Kohout

Mgr. Petr Němec

MgA. Petr Tichý

Fyzika

Mgr. Jaroslav Kala

Mgr. Radovan Mikeš (ext.)

Chemie

Mgr. Kateřina Boháčová

RNDr. Karel Lichtenberg, CSc.

Informační a komunikační technologie

Mgr. Jan Flaška

Mgr. Marie Hornová (ext.)

Latina

Janeta Midžič (ext.)

Matematika

RNDr. Jana Bohůnková

RNDr. Ludmila Kadlecová

PaedDr. Ondřej Švejda

Mgr. Soňa Hřídelová

Německý jazyk

Mgr. Iveta Bašná

Mgr. Monika Bavorová

Mgr . Jana Častová

Mgr. Hana Farníková

Občanský a společenskovědní základ

Mgr. Klára Svobodová

Mgr. Zdeňka Pytlová

Přírodopis

Mgr. Petr Němec

Tělesná výchova

Mgr. Lukáš Zoch

Mgr. Petr Němec

Mgr. Zdeňka Pytlová

Výchova k občanství

Mgr. Zdeňka Pytlová

Výchova ke zdraví

Mgr. Zdeňka Pytlová

Základy společenských věd

Mgr. Klára Svobodová

Mgr. Zdeňka Pytlová

Zeměpis

RNDr. Jana Bohůnková

Mgr. Hana Farníková