Otestujte se před státní maturitou na mobilu!

Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 2. 2021 v aplikaci InspIS SETmobile:

▪ Maturitní zkouška 2020 jaro – matematika
▪ Maturitní zkouška 2020 jaro – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2020 jaro – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2020 podzim – matematika
▪ Maturitní zkouška 2020 podzim – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2020 podzim – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2019 jaro – matematika
▪ Maturitní zkouška 2019 jaro – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2019 jaro – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2019 podzim – matematika
▪ Maturitní zkouška 2019 podzim – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2019 podzim – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2018 jaro – matematika
▪ Maturitní zkouška 2018 jaro – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2018 jaro – anglický jazyk
▪ Maturitní zkouška 2018 podzim – matematika
▪ Maturitní zkouška 2018 podzim – český jazyk
▪ Maturitní zkouška 2018 podzim – anglický jazyk

Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením.

Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno.

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.