Ohlédnutí za letošními adaptačními kurzy

Poznávání nových ročníků probíhalo letos inovativně ve dvou fázích – ve škole se konalo odpoledne s koučkou a ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou třídenní pobyt jednak s našimi pedagogy a jednak s odbornými lektory. Stručné shrnutí aktivit a pocitů Vám přinášejí naši učitelé:

Pobyt na Hluboké

Býti primánem…

…a přesněji býti primánem na ČRG, také byste zažili adaptační kurz ve Sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou. Ten náš trval od pondělí 6. do středy 8. září 2021 a byl prima.

Od výborných lektorů Barbory a Jindřicha, přes pedagogy Petra Těšínského, Markétu Holou, Pavlínu Beníškovou a Janu Bártovou až po primány. Ti hráli prim při aktivitách programu, když pracovali sami, ve dvojicích, skupinách. Když psali, diskutovali nebo se ptali, když mlčeli nebo mluvili všichni naráz. Když přemýšleli, nebo jednali bez rozmyslu. Prima byla prima i ve volných chvílích na trampolínách, hřištích, minigolfu i v lanovém centru.

Tento způsob adaptačního kurzu zdá se nám výborným. Seznámili jsme se, poznali se a do školy se vrátili jako nová parta.

Mgr. Jana Bártová


První ročník se kurzu zúčastnil prakticky v kompletní sestavě. 2. 9. prváky navštívila naše kvinta, aby se seznámila se svými novými vrstevníky ve škole. Celým pobytem se nesla skvělá nálada a věříme, že všem zúčastněným tento kurz pomohl navázat dlouhodobá přátelství a že prvákům pomohl blíže poznat nové spolužáky.

Mgr. Klára Svobodová


Odpoledne s koučkou

Nejdříve jsme si vytvořili lipogramy a zkusili se poznat podle otisku rtů, utkali jsme pavučinu a hledali, co máme společného, bez možnosti mluvit a vidět jsme si psali zprávy do dlaní, modelovali a poznávali předměty, a nakonec si vybrali dlaň, kterou chceme držet a s níž chceme tančit. Po celou dobu nás provázel a inspiroval příběh Heleny Kellerové. Tento příběh neuvěřitelně statečné ženy nám ukázal, že k vysněnému cíli můžeme dojít i přes všechny překážky, pokud CHCEME.

Mgr. Tereza Velíšková