Literární projektový den na téma „Zvíře“

V pátek 21. dubna proběhl na škole oblíbený, dlouho očekávaný a dlouho připravovaný literární projektový den na téma „Zvíře“. Každá ze zúčastněných tříd si vybrala zvíře, jímž se pak nechala inspirovat při výzdobě své učebny a při přípravě úkolů na literární a jazyková témata, v nichž „jejich“ zvíře hrálo významnou roli.

Studenti soutěžili jednak v úspěšnosti při plnění úkolů, které si pro ně připravily ostatní třídy, jednak v originalitě připravených aktivit a výzdoby svých tříd. Jako obvykle se úkolů chopili s vervou a kreativitou jim vlastní a nechali návštěvníky žasnout nad proměnou, jíž na jedno jarní dopoledne celá škola prošla.

V půl jedné byli na dvoře vyhlášeni vítězové celoškolního hlasování o nejhezčí učebnu, překvapením pak byl dort, upečený paní ředitelkou Kadlecovou coby poděkování učitelům, kteří celou akci společně se studenty připravili.

Následující snímky se vám pokouší přiblížit atmosféru celé akce. Za jejich kvalitu se omlouváme – kvůli autenticitě byly pořízeny bez blesku, často v zatemněných učebnách, zaplněných rekvizitami, kulisami a herci i soutěžícími z řad studentů.