Literární projektový den – již počtvrté

22. dubna v 9.10 hod. vyrazil ze stanice ČRG expres Čas. Prohnal se chodbami naší školy a přenesl nás do několika vybraných období.

V pravěku jsme si mohli sáhnout na opravdového mamuta a snažili jsme se porozumět lovcům i jejich ženám, ve středověku nás jeptišky vyzkoušely ze znalostí bible, zastávka v renesanci prověřila naše vědomosti o životě a díle W. Shakespeara, v temné stanici romantismu jsme jen tak tak unikli havranovi a nebezpečnému kyvadlu, v realismu nás A. Jirásek vrátil do časů Starých pověstí českých a v Americe 19. století jsme se snažili pomoci zoufalým indiánkám, utlačovaným bílými vojáky, v zastávce meziválečného Československa nás přivítal klub Rychlých šípů a protáhl nás Stínadly, ve stanici 60. let nás roztančili hippies a jejich skvělá kapela, zatímco v sousední zastávce 70. let jsme sotva proklouzli úzkou chodbou metra a ocitli se ve stanici ZOO, kde se Dům středu, v němž se měly potkávat a rozvíjet dospívající děti, změnil v drogové doupě, v poslední zastávce undergroundu jsme spolu s básníkem M. I. Jirousem alias Magorem pocítili bezvýchodnost a nesvobodu období normalizace.

Jízdu plnou originálních nápadů, krásných dekorací, kostýmů, zajímavých úkolů, ale také vzájemné spolupráce našich studentů jsme si skvěle užili. Velké poděkování patří také organizátorům H. Novotné, J. Bártové a P. Tichému. Vy, kterým náš expres ujel, se můžete podívat alespoň na fotografie.

Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

Kvinta

Sexta

Septima

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Vyhlášení vítězů na školním dvoře