Literární exkurze do Písku

Studenti septimy a čtvrtého ročníku se 9.10. zúčastnili literární exkurze do Písku. Nejprve navštívili památník Adolfa Heyduka, kde si zopakovali informace o literární skupině májovců. Prohlédli si byt, kde Adolf Heyduk žil, zde si studenti zarecitovali některé básně nejen od Hejduka, ale i od Jana Nerudy. Potom se prošli píseckými uličkami, kde se jako gymnazijní studenti procházely takové literární osobnosti, jako byli Antonín Sova či Fráňa Šrámek. U splavu na řece Otavě se seznámili s básnickou sbírkou Splav. Celá exkurze byla zakončena večer návštěvou velmi vydařeného divadelního představení Maryša v provedení Divadla Petra Bezruče z Ostravy.