Povinnost nosit roušky všude ve škole

Na základě rozhodnutí MZ ČR (o kterém informoval ministr zdravotnictví na tiskové konferenci v mediích dne 17. 9. 2020) je od pátku 18. 9. 2020 povinné nošení roušek ve všech prostorách budovy školy i tělocvičny, tj. ve třídách, na chodbách, kabinetech, šatně, toaletách…

Tato povinnost platí pro všechny žáky, učitele, ostatní zaměstnance a případné nezbytné návštěvy školy.