Glück auf!!!

Tercie s kvartou se vydaly po stopách těžby soli do Salzkammergut. Nejprve jsme se v solných dolech dozvěděli, jak probíhala těžba soli v době keltské a jak je to nyní. Průvodce Alex každé třídě věnoval balíček s předměty na experimenty se solí.

Poté jsme se přesunuli do Salzburgu, kde žáci dostali pracovní listy, na základě kterých sami objevovali tento barokní skvost na Salzachu.

Mgr. Jana Častová