Co děláme ve výuce: Český jazyk a literatura

V předmětu český jazyk a literatura se na Českém reálném gymnáziu zaměřujeme především na rozvoj komunikačních a čtenářských dovedností, studenti si upevní znalosti mluvnice a pravopisu, zdokonalí se v tvorbě psaných i mluvených textů různých žánrů a získají přehled o vývoji české a světové literatury.

Při výuce na nižším i vyšším stupni gymnázia pracujeme s různými typy textů, s nimiž se můžeme setkat v praxi – od prostě sdělovacích a administrativních přes publicistické, odborné až po umělecké. Žáci se učí kriticky vnímat různá sdělení kolem nás, vytvářet si vlastní názor a umět ho obhájit při diskusi. Při tvorbě vlastních textů upřednostňujeme tvůrčí psaní; studenti se účastní různých soutěží (např. Jihočeský úsměv), vydali jsme sborník textů našich žáků, podporujeme začínající „spisovatele“.  Studenti se pochopitelně také učí, jak tvořit texty odborné, referáty, prezentace, jak vystupovat při oficiálních projevech.

Zapojujeme se do projektů na zkvalitnění výuky češtiny, vytvořili jsme téměř 70 šablon digitálních učebních materiálů, které využíváme především v hodinách mluvnice. Naši žáci se s úspěchem účastní olympiád v českém jazyce. Připravujeme i netradiční hodiny češtiny, např. Valentýnská, Dušičková, Svatováclavská, Velikonoční apod.

Díky projektu Čtenářské dílny do škol jsme pro naše gymnázium získali do školní knihovny přes 300 knih, s nimiž pracujeme při interpretaci v hodinách literatury a jež půjčujeme zdarma studentům. Tradiční součástí výuky literatury jsou také recitace a dramatizace. Se svými divadelními představeními se mohou studenti pochlubit na vánočních besídkách a literárních pořadech pro rodiče.

Na jaře vždy připravujeme oblíbený Literární projektový den, jehož se účastní celá škola. Každý rok volíme nové téma (Poezie v barvách – Barvy v poezii, Literární žánr – Vstupte!), propojujeme mezipředmětové souvislosti, dáváme velký prostor neotřelým nápadům našich studentů.

V rámci výuky českého jazyka pořádáme literární exkurze (např. Zlatá Koruna, Národní divadlo, Stavovské divadlo, Muzeum F. Kafky apod.). Navštěvujeme také představení Jihočeského divadla, Jihočeskou vědeckou knihovnu a dětské oddělení knihovny Na Sadech, Český rozhlas, přednášky na Jihočeské univerzitě.

Kvalitní příprava na maturitní zkoušku ve 4. ročníku a v oktávě je samozřejmostí; v rámci jazykového a literárního semináře poskytujeme v posledním ročníku studia rozšířenou výuku pro zájemce o studium bohemistiky, žurnalistiky a českého jazyka na pedagogické fakultě.

Mgr. Hana Novotná, předsedkyně předmětové komise ČJ


Aktuality z výuky českého jazyka

 • Literární projektový den je opět tady!

  Literární projektový den je opět tady!

  Vážení studenti, jaro už nám zaťukalo na okna a ptá se, zda ho opět přivítáme literárním projektovým dnem. V loňském roce jsme touto dobou kvůli epidemii koronaviru zůstali doma a naším jediným pojítkem byly e-maily. Cítili jsme se zmatení, izolovaní, nejistí. V letošním školním roce se situace ještě více vyhrotila  a my … / celý příspěvek »
 • Že není možné udělat divadelní hru v Teams?

  Že není možné udělat divadelní hru v Teams?

  O opaku nás přesvědčila sekunda pod vedením Mgr. Jaroslavy Bendové, která si pro vás připravila zpracování velikonočních událostí od příjezdu Ježíše do Jeruzaléma po zmrtvýchvstání. Do projektu se vrhli všichni po hlavě a ač měli pouze týden a neustále bojovali s technickými možnostmi aplikace, boj vyhráli a velikonoční pozdrav je … / celý příspěvek »
 • Interaktivní taneční představení pro kvartu

  Interaktivní taneční představení pro kvartu

  Dne 1. 3. se kvarta zúčastní on line interaktivního tanečního představení Národního divadla s názvem Volní jako ptáci. Věříme, že nám tanečníci pomohou aspoň na chvíli opustit naši domácí klec a proletět se s nimi. Inspiračním zdrojem pro původní fyzické interaktivní divadelní představení byla perská mystická báseň ze 13. století … / celý příspěvek »
 • Naše studentky v okresním kole olympiády v ČJ

  Naše studentky v okresním kole olympiády v ČJ

  Studentky ČRG se zúčastnily okresního kola olympiády v českém jazyce, která letos probíhala distanční formou. Tereza Zronková a Amélie Křenková z kvarty se v I. kategorii umístily na 6.–8. a 9. místě, Zuzana Stehlíková ze septimy v II. kategorii vybojovala 10. místo. Gratulujeme! / celý příspěvek »
 • Otestujte se před státní maturitou na mobilu!

  Otestujte se před státní maturitou na mobilu!

  Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků … / celý příspěvek »