Co děláme ve výuce: Český jazyk a literatura

V předmětu český jazyk a literatura se na Českém reálném gymnáziu zaměřujeme především na rozvoj komunikačních a čtenářských dovedností, studenti si upevní znalosti mluvnice a pravopisu, zdokonalí se v tvorbě psaných i mluvených textů různých žánrů a získají přehled o vývoji české a světové literatury.

Při výuce na nižším i vyšším stupni gymnázia pracujeme s různými typy textů, s nimiž se můžeme setkat v praxi – od prostě sdělovacích a administrativních přes publicistické, odborné až po umělecké. Žáci se učí kriticky vnímat různá sdělení kolem nás, vytvářet si vlastní názor a umět ho obhájit při diskusi. Při tvorbě vlastních textů upřednostňujeme tvůrčí psaní; studenti se účastní různých soutěží (např. Jihočeský úsměv), vydali jsme sborník textů našich žáků, podporujeme začínající „spisovatele“.  Studenti se pochopitelně také učí, jak tvořit texty odborné, referáty, prezentace, jak vystupovat při oficiálních projevech.

Zapojujeme se do projektů na zkvalitnění výuky češtiny, vytvořili jsme téměř 70 šablon digitálních učebních materiálů, které využíváme především v hodinách mluvnice. Naši žáci se s úspěchem účastní olympiád v českém jazyce. Připravujeme i netradiční hodiny češtiny, např. Valentýnská, Dušičková, Svatováclavská, Velikonoční apod.

Díky projektu Čtenářské dílny do škol jsme pro naše gymnázium získali do školní knihovny přes 300 knih, s nimiž pracujeme při interpretaci v hodinách literatury a jež půjčujeme zdarma studentům. Tradiční součástí výuky literatury jsou také recitace a dramatizace. Se svými divadelními představeními se mohou studenti pochlubit na vánočních besídkách a literárních pořadech pro rodiče.

Na jaře vždy připravujeme oblíbený Literární projektový den, jehož se účastní celá škola. Každý rok volíme nové téma (Poezie v barvách – Barvy v poezii, Literární žánr – Vstupte!), propojujeme mezipředmětové souvislosti, dáváme velký prostor neotřelým nápadům našich studentů.

V rámci výuky českého jazyka pořádáme literární exkurze (např. Zlatá Koruna, Národní divadlo, Stavovské divadlo, Muzeum F. Kafky apod.). Navštěvujeme také představení Jihočeského divadla, Jihočeskou vědeckou knihovnu a dětské oddělení knihovny Na Sadech, Český rozhlas, přednášky na Jihočeské univerzitě.

Kvalitní příprava na maturitní zkoušku ve 4. ročníku a v oktávě je samozřejmostí; v rámci jazykového a literárního semináře poskytujeme v posledním ročníku studia rozšířenou výuku pro zájemce o studium bohemistiky, žurnalistiky a českého jazyka na pedagogické fakultě.

Mgr. Hana Novotná, předsedkyně předmětové komise ČJ


Aktuality z výuky českého jazyka

 • Jaký byl letošní literární projektový den?

  Jaký byl letošní literární projektový den?

  Letos náš projekt díky literárně-filmové podobě zaujal nejen studenty a vyučující na ČRG, ale i rodiče a veřejnost, kteří mohli studentské práce sledovat na YouTube. Ve školní anketě zvítězila kvinta se snímkem Holocaust, 2. místo si odnesl 2. ročník za parodii Harry Potter a covid a 3. místo obsadili naši benjamínci … / celý příspěvek »
 • Literární projekty se představují

  Literární projekty se představují

  Po více než dvouměsíční práci dokončili studenti své literární projekty na téma V IZOLACI. Přestože distanční výuka nám přinesla mnohá omezení, nenechali jsme se odradit. Četli jsme o literárních postavách, které se rovněž ocitly v izolaci, diskutovali jsme o jejich příbězích, tvořili jsme na základě textů vlastní scénáře, doprovázeli je obrazem, někdy i originální … / celý příspěvek »
 • Primáni natáčeli video pro projektový den

  Primáni natáčeli video pro projektový den

  Pro literární projektový den natáčí prima vlastní video na téma Potopa světa. Informatika a čeština proto spojily své síly, aby v rámci hodiny informatiky studenti zapracovali na připravovaném krátkém filmu. Primáni si rozdělili úkoly, vybavili se kostýmy a rekvizitami a chopili se jak hereckých partů, tak techniky. Jedno z natáčení … / celý příspěvek »
 • Druháci se setkají s novinářem ČTK Václavem Koblencem

  Druháci se setkají s novinářem ČTK Václavem Koblencem

  Ve středu 21. 4. se 2R v rámci výuky českého jazyka zúčastní besedy se členem České tiskové kanceláře Mgr. Václavem Koblencem nejen o práci v ČTK, ale i o novinařině obecně a navíc z pohledu regionálního zpravodaje (Mgr. Václav Koblenc byl řadu let budějovickým redaktorem deníku MF dnes a regionálního … / celý příspěvek »
 • Literární projektový den je opět tady!

  Literární projektový den je opět tady!

  Vážení studenti, jaro už nám zaťukalo na okna a ptá se, zda ho opět přivítáme literárním projektovým dnem. V loňském roce jsme touto dobou kvůli epidemii koronaviru zůstali doma a naším jediným pojítkem byly e-maily. Cítili jsme se zmatení, izolovaní, nejistí. V letošním školním roce se situace ještě více vyhrotila  a my … / celý příspěvek »