Co děláme ve výuce: Anglický jazyk

Anglický jazyk je na naší škole vyučován v kombinaci s německým a pro většinu žáků je jazykem maturitním. Státní maturitní zkouška pro nás představuje stěžejní výstup a její úspěšné složení je prioritou nejen pro žáky, ale také pro učitele, kteří k ní především v posledních dvou ročnících směřují veškeré aktivity. Cílem výuky jazyků na ČRG není pouze úspěšné složení zkoušek, ale také jazyková příprava pro další studium, ať technických či humanitních oborů. Novinkou je zavedení výuky tzv. globální angličtiny, ve které žáci získají nejen základy specifických okruhů slovní zásoby, ale především výbavu pro praktické použití jazyka.

Během celého studia mají žáci možnost přihlásit se do bezplatných přípravných kurzů Cambridgských zkoušek, od nejnižší úrovně YLE pro žáky primy a sekundy až po zkoušky FCE nebo CAE. Od roku 2014 probíhá příprava v úzké spolupráci s Britským centrem Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kde žáci zkoušky nejen skládají, ale mohou si tu také průběžně ověřovat úroveň svých znalostí. Přihlašování ke zkouškám provádí škola, takže zájemcům odpadá starost o sledování termínu.

V průběhu školního roku se pravidelně účastníme většiny akcí pořádaných Britským centrem JU, v loňském roce centrum finančně podpořilo výuku v přípravných kurzech, které vedl rodilý mluvčí.

Angličtinu na ČRG vyučujeme jak v jazykových laboratořích, které díky technickému vybavení (počítače se sluchátky a specializovaným výukovým systémem SmartClass+) umožňují nejrůznější výukové aktivity, tak i v běžných učebnách vybavených interaktivní tabulí.

Učebnice

K výuce jazyka na osmiletém i čtyřletém gymnaziu používáme výhradně učebnice Express a Oxford Publishing. Žáci primy se letos budou nově učit z učebnice New Enterprise, která má velmi široké portfolio online aktivit. Ze stejného důvodu jsme se rozhodli zařadit také učebnici Maturita Solution pre-intermediate (kvinta) a intermediate (sexta). Ucelená řada Click On 1–4 se osvědčila jako výborný studijní materiál nejen ke zkouškám v průběhu studia, ale především k maturitě (Click On 4). Ve čtyřletém gymnáziu začínají žáci s Click On 3 a v půlce druhého ročníku navazují Click On 4.

Učebnice angličtiny

Ing. Eva Polenská, předsedkyně předmětové komise AJ


Aktuality z výuky angličtiny:

 • Workshopy s rodilými mluvčími

  Workshopy s rodilými mluvčími

  Naši studenti a studentky sekundy, 3. ročníku (anglický jazyk, Ing. Eva Polenská) a tercie, septimy (německý jazyk, Mgr. Jana Častová, Mgr. Kristýna Melmerová) se zúčastnili jazykových workshopů s rodilými mluvčími, které pořádal EUROPE DIRECT České Budějovice v krásném prostředí  Hardtmuthovy vily. Všichni si měli možnost v praxi vyzkoušet, jak rozumí … / celý příspěvek »
 • Příprava na Cambridgské zkoušky 2021/22 na naší škole

  Příprava na Cambridgské zkoušky 2021/22 na naší škole

  Také v letošním školním roce mohou studenti, kteří chtějí skládat státní maturitní zkoušku z anglického jazyka, zažádat vedení školy o verifikaci úspěšně složené zkoušky PET (B1) a FCE (B2) a nahradit tak certifikátem ústní část maturitní zkoušky. Zkoušku však musí složit nejpozději v podzimním termínu (listopad–prosinec) Registrace pro zkoušku FCE … / celý příspěvek »
 • Konečně spolu cestou ze zkoušek

  Konečně spolu cestou ze zkoušek

  20. 5. se tři studenti sekundy a jeden z primy zúčastnili Cambridgských zkoušek úrovně YLE. Přesto, že příprava probíhala pouze distančně, dokázali si s otázkami jak v ústní tak písemné části poradit a jak sami říkají, mají velkou chuť pokračovat dál. Příští školní rok se otevře příprava na zkoušky úrovně … / celý příspěvek »
 • Cambridgské zkoušky pro primu a sekundu

  Cambridgské zkoušky pro primu a sekundu

  Studenti primy a sekundy se mohou přihlásit na  Cambridgské zkoušky  YLE Movers /úroveň A1/ v jarním termínu /květen/. Cena 1 650 Kč Přihlášky přes Bakaláře – Eva Polenská nebo mail epolenska@seznam.cz do 16. 4. 2021 Zkoušky YLE Cambridge Movers Jedná se o nejnižší úroveň /A1/ Cambridgských zkoušek určených pro nejmladší … / celý příspěvek »
 • Cambridgské zkoušky

  Cambridgské zkoušky

  Také v letošním školním roce, po několikaměsíční distanční výuce, skládali studenti oktávy Cambridgské zkoušky všech úrovní. Příprava probíhala stejně komplikovaně, jako samotné zkoušky, do poslední chvíle nebylo vůbec jisté, zda se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci budou konat. Nakonec však byli všichni kandidáti velice úspěšní – 6 studentů získalo certifikát … / celý příspěvek »