Co děláme ve výuce: Anglický jazyk

Anglický jazyk je na naší škole vyučován v kombinaci s německým a pro většinu žáků je jazykem maturitním. Státní maturitní zkouška pro nás představuje stěžejní výstup a její úspěšné složení je prioritou nejen pro žáky, ale také pro učitele, kteří k ní především v posledních dvou ročnících směřují veškeré aktivity. Cílem výuky jazyků na ČRG není pouze úspěšné složení zkoušek, ale také jazyková příprava pro další studium, ať technických či humanitních oborů. Novinkou je zavedení výuky tzv. globální angličtiny, ve které žáci získají nejen základy specifických okruhů slovní zásoby, ale především výbavu pro praktické použití jazyka.

Během celého studia mají žáci možnost přihlásit se do bezplatných přípravných kurzů Cambridgských zkoušek, od nejnižší úrovně YLE pro žáky primy a sekundy až po zkoušky FCE nebo CAE. Od roku 2014 probíhá příprava v úzké spolupráci s Britským centrem Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kde žáci zkoušky nejen skládají, ale mohou si tu také průběžně ověřovat úroveň svých znalostí. Přihlašování ke zkouškám provádí škola, takže zájemcům odpadá starost o sledování termínu.

V průběhu školního roku se pravidelně účastníme většiny akcí pořádaných Britským centrem JU, v loňském roce centrum finančně podpořilo výuku v přípravných kurzech, které vedl rodilý mluvčí.

Angličtinu na ČRG vyučujeme jak v jazykových laboratořích, které díky technickému vybavení (počítače se sluchátky a specializovaným výukovým systémem SmartClass+) umožňují nejrůznější výukové aktivity, tak i v běžných učebnách vybavených interaktivní tabulí.

Učebnice

K výuce jazyka na osmiletém i čtyřletém gymnaziu používáme výhradně učebnice Express a Oxford Publishing. Žáci primy se letos budou nově učit z učebnice New Enterprise, která má velmi široké portfolio online aktivit. Ze stejného důvodu jsme se rozhodli zařadit také učebnici Maturita Solution pre-intermediate (kvinta) a intermediate (sexta). Ucelená řada Click On 1–4 se osvědčila jako výborný studijní materiál nejen ke zkouškám v průběhu studia, ale především k maturitě (Click On 4). Ve čtyřletém gymnáziu začínají žáci s Click On 3 a v půlce druhého ročníku navazují Click On 4.

Učebnice angličtiny

Ing. Eva Polenská, předsedkyně předmětové komise AJ


Aktuality z výuky angličtiny:

 • Cambridge Exams

  Cambridge Exams

  Většina studentů oktávy se intenzivně připravuje na různé úrovně zkoušek – od PET po CAE. Vzhledem k prodloužení nouzového stavu spadá termín jejich konání na 12. 12. a zkoušky by se nekonaly. Podle sdělení vedení Britského centra v Praze by byly přesunuty na leden. / celý příspěvek »
 • On line soutěž BEST IN ENGLISH

  On line soutěž BEST IN ENGLISH

  Studenti kvarty a kvinty se v lednu zúčastní soutěže Best in English. V konkurenci studentů stejných ročníků z celé Evropy si budou moci ověřit znalost jazyka a po vyhodnocení obdrží porovnání svých výsledků s ostatními soutěžícími. Soutěže se naše škola účastní již potřetí. / celý příspěvek »
 • Prima se zapojila do národního testování

  Prima se zapojila do národního testování

  V týdnu od 5.10. do 9.10. se žáci a žákyně primy ČRG zapojili do Národního testování 6. tříd. V rámci Národního testování ověříme jejich znalosti z českého jazyka, matematiky a angličtiny a zjistíme, jak využívají svůj studijní potenciál. Výsledky budou porovnány s více než 12 000 žáky v republice. Podrobnou … / celý příspěvek »
 • Zkoušky z anglického jazyka

  Zkoušky z anglického jazyka

  Blahopřejeme studentům oktávy Radimu Pekárkovi a Janu Novákovi ke složení zkoušek FCE (úroveň B2) a Magdaleně Vališové, Evě Šmejkalové a Kláře Šímové ke složení zkoušek CEA (úroveň C1). / celý příspěvek »
 • Seminář v anglickém jazyce s Mgr. Čaňkovou

  Seminář v anglickém jazyce s Mgr. Čaňkovou

  Studenti 2. ročníku se ve středu 4. prosince zúčastní semináře s Mgr. Michaelou Čaňkovou, autorkou mnoha učebnic a metodických příruček z anglického jazyka.  Tématem semináře bude Velká Británie. Program je financován Britským centrem Jihočeské univerzity.  / celý příspěvek »