Co děláme ve výuce: Anglický jazyk

Anglický jazyk je na naší škole vyučován v kombinaci s německým a pro většinu žáků je jazykem maturitním. Státní maturitní zkouška pro nás představuje stěžejní výstup a její úspěšné složení je prioritou nejen pro žáky, ale také pro učitele, kteří k ní především v posledních dvou ročnících směřují veškeré aktivity. Cílem výuky jazyků na ČRG není pouze úspěšné složení zkoušek, ale také jazyková příprava pro další studium, ať technických či humanitních oborů. Novinkou je zavedení výuky tzv. globální angličtiny, ve které žáci získají nejen základy specifických okruhů slovní zásoby, ale především výbavu pro praktické použití jazyka.

Během celého studia mají žáci možnost přihlásit se do bezplatných přípravných kurzů Cambridgských zkoušek, od nejnižší úrovně YLE pro žáky primy a sekundy až po zkoušky FCE nebo CAE. Od roku 2014 probíhá příprava v úzké spolupráci s Britským centrem Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kde žáci zkoušky nejen skládají, ale mohou si tu také průběžně ověřovat úroveň svých znalostí. Přihlašování ke zkouškám provádí škola, takže zájemcům odpadá starost o sledování termínu.

V průběhu školního roku se pravidelně účastníme většiny akcí pořádaných Britským centrem JU, v loňském roce centrum finančně podpořilo výuku v přípravných kurzech, které vedl rodilý mluvčí.

Angličtinu na ČRG vyučujeme jak v jazykových laboratořích, které díky technickému vybavení (počítače se sluchátky a specializovaným výukovým systémem SmartClass+) umožňují nejrůznější výukové aktivity, tak i v běžných učebnách vybavených interaktivní tabulí.

Učebnice

K výuce jazyka na osmiletém i čtyřletém gymnaziu používáme výhradně učebnice Express a Oxford Publishing. Žáci primy se letos budou nově učit z učebnice New Enterprise, která má velmi široké portfolio online aktivit. Ze stejného důvodu jsme se rozhodli zařadit také učebnici Maturita Solution pre-intermediate (kvinta) a intermediate (sexta). Ucelená řada Click On 1–4 se osvědčila jako výborný studijní materiál nejen ke zkouškám v průběhu studia, ale především k maturitě (Click On 4). Ve čtyřletém gymnáziu začínají žáci s Click On 3 a v půlce druhého ročníku navazují Click On 4.

Učebnice angličtiny

Ing. Eva Polenská, předsedkyně předmětové komise AJ


Aktuality z výuky angličtiny:

 • Projektový den 4 – 1. 6. 2022

  Projektový den 4 – 1. 6. 2022

  Čtvrtým projektovým dnem, který se uskutečnil 1. června 2022, jsme ukončili projektové aktivity školního roku 2021/2022. Program jsme připravili pro žáky dvou základních škol – v Boršově nad Vltavou a v Hrdějovicích. Celý program byl zaměřen na využití digitálních technologií ve výuce a jejich význam pro polytechnické vzdělávání. Žáci pracovali … / celý příspěvek »
 • Projektový den pro partnerské školy – 16. 3.

  Projektový den pro partnerské školy – 16. 3.

  Ve středu 16. 3. proběhl v rámci projektu IKAP JčK II druhý projektový den v letošním školním roce. Opět jsme se sešli se žáky a učiteli partnerských základních škol. Žáci nacvičovali první pomoc, učili se upravovat fotografie, pracovali s robotickou stavebnicí Vex a se systémem Pasco při fyzikálních, chemických a … / celý příspěvek »
 • Informace pro zájemce o zkoušku PET

  Informace pro zájemce o zkoušku PET

  Milí zájemci o zkoušku PET, do čtvrtka je potřeba uhradit 3 200 Kč na účet školy, variabilní symbol – rodné číslo, poznámka: Zkoušky PET  Do čtvrtka mne také kontaktujte, potřebuji vědět váš aktivní e-mail a telefonní číslo, všechny informace z British Council budou chodit dále již pouze na váš e-mail.  Zřídim na Teams skupinu, kam … / celý příspěvek »
 • Workshopy s rodilými mluvčími

  Workshopy s rodilými mluvčími

  Naši studenti a studentky sekundy, 3. ročníku (anglický jazyk, Ing. Eva Polenská) a tercie, septimy (německý jazyk, Mgr. Jana Častová, Mgr. Kristýna Melmerová) se zúčastnili jazykových workshopů s rodilými mluvčími, které pořádal EUROPE DIRECT České Budějovice v krásném prostředí  Hardtmuthovy vily. Všichni si měli možnost v praxi vyzkoušet, jak rozumí … / celý příspěvek »
 • Příprava na Cambridgské zkoušky 2021/22 na naší škole

  Příprava na Cambridgské zkoušky 2021/22 na naší škole

  Také v letošním školním roce mohou studenti, kteří chtějí skládat státní maturitní zkoušku z anglického jazyka, zažádat vedení školy o verifikaci úspěšně složené zkoušky PET (B1) a FCE (B2) a nahradit tak certifikátem ústní část maturitní zkoušky. Zkoušku však musí složit nejpozději v podzimním termínu (listopad–prosinec) Registrace pro zkoušku FCE … / celý příspěvek »