Celostátní kolo dějepisné olympiády

Na konci listopadu se v Chebu uskutečnilo finále už třicátého ročníku dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky. Do dějepisné olympiády se tentokrát zapojilo 327 gymnázií z obou zemí. Je naší velkou chloubou, že se nám už potřetí za sebou podařilo probojovat mezi 75 nejlepších gymnázií z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Touto bilancí se nemůže pochlubit žádné českobudějovické gymnázium, v Jihočeském kraji pak pouze jediné.

Velkou roli v tom hraje jistě fakt, že naši studenti vedle zodpovědné přípravy vždy pracují a bojují jako tým. Tentokrát nás na celostátní úrovni reprezentovali samí nováčci, žádný z nich se chebského finále ještě neúčastnil. Deniska Haveldová (VIII.), Violka Hornátová (VII.) a Martin Lácha (VI.) věnovali mnoho hodin svého života tomu, aby lépe poznali spletité dějiny Evropy v letech 1939–1945. Za to jim patří opravdu velký DÍK!

Bojovali statečně, na stupně vítězů to však nestačilo. Kdybychom to však poměřovali pohledem sportovních komentátorů, byli v jižních Čechách druzí a v Českých Budějovicích první. Denisce přejeme hodně trpělivosti při přípravě na přijímací zkoušky, Violce a Martinovi pak držte palce při přípravě na další ročník, jež je tentokrát věnován evropským dějinám v letech 1945-75.

Jedno místo v týmu je volné, kdo zvedne hozenou rukavici?

Mgr. Václav Kabíček, 7. 12. 2022