Výuka od 10. 5. 2021
ČRG s. r. o. shání učitele Ma, Fy, IT

ČRG hledá učitele Ma, IT, Fy

Od 10. 5. zahájí rotační výuku nižšího gymnázia žáci tercie a kvarty. Pokyny k výuce žákům předají třídní učitelé. Aktualizovaný rozvrh  bude  v Bakalářích.
<br><br>
ČRG, s. r. o. hledá od školního roku 2021/2022 učitele s aprobací matematika, fyzika, informatika. Bližší informace u ředitelky RNDr. Ludmily Kadlecové (tel.: 723 184 174 / kadlec@crg.cz).