Školné

Školné za celý školní rok 2021/2022

Prima osmiletého gymnázia: 16 000 Kč na celý školní rok

  1. ročník čtyřletého gymnázia: 22 000 na celý školní rok

Školné pro školní rok 2020/2021

Prima, sekunda, tercie / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2020 3500 Kč
Do 31. 10. 2020 3500 Kč
Do 31. 1. 2021 3500 Kč
Do 31. 3. 2021 3500 Kč

Kvarta / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2020 3000 Kč
Do 31. 10. 2020 3000 Kč
Do 31. 1. 2021 3000 Kč
Do 31. 3. 2021 3000 Kč

Septima, oktáva / osmileté gymnázium – vyšší stupeň
3. ročník, 4. ročník / čtyřleté gymnázium

Do 31. 8. 2020 4500 Kč
Do 31. 10. 2020 4500 Kč
Do 31. 1. 2021 4500 Kč
Do 31. 3. 2021 4500 Kč

Kvinta, sexta / osmileté gymnázium – vyšší stupeň
1. ročník, 2. ročník / čtyřleté gymnázium

Do 31. 8. 2020 5000 Kč
Do 31. 10. 2020 5000 Kč
Do 31. 1. 2021 5000 Kč
Do 31. 3. 2021 5000 Kč

Rodiče mohou platit splátky i sdruženě ( t. j. celou částku za rok do 31. 8. 2020).

Žádné jiné platby rodiče za studium neplatí.