Školné

Školné pro školní rok 2020/2021

Prima, sekunda, tercie / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2020 3500 Kč
Do 31. 10. 2020 3500 Kč
Do 31. 1. 2021 3500 Kč
Do 31. 3. 2021 3500 Kč

Kvarta / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2020 3000 Kč
Do 31. 10. 2020 3000 Kč
Do 31. 1. 2021 3000 Kč
Do 31. 3. 2021 3000 Kč

Septima, oktáva / osmileté gymnázium – vyšší stupeň 3. ročník, 4. ročník / čtyřleté gymnázium

Do 31. 8. 2020 4500 Kč
Do 31. 10. 2020 4500 Kč
Do 31. 1. 2021 4500 Kč
Do 31. 3. 2021 4500 Kč

Kvinta, sexta / osmileté gymnázium – vyšší stupeň 1. ročník, 2. ročník / čtyřleté gymnázium

Do 31. 8. 2020 5000 Kč
Do 31. 10. 2020 5000 Kč
Do 31. 1. 2021 5000 Kč
Do 31. 3. 2021 5000 Kč
Rodiče mohou platit splátky i sdruženě ( t. j. celou částku za rok do 31. 8. 2020). Žádné jiné platby rodiče za studium neplatí.