Co děláme ve výuce: Dějepis

Dějepisu se studenti osmiletého gymnázia věnují dvě hodiny týdně od primy do septimy. Na čtyřletém gymnáziu dějepis studují od prvního do třetího ročníku také dvě hodiny týdně. Pro vážnější zájemce o historii je určen Historický seminář, který mohou tři hodiny týdně studovat v oktávě a ve čtvrtém ročníku. Novinkou je Cvičení z humanitních věd, věnované jednu vyučovací hodinu týdně moderním dějinám. Období let 1945–2000 ve světě mohou studenti poznat v septimě a ve třetím ročníku, stejné období českých dějin pak mohou studovat v oktávě a ve čtvrtém ročníku.

Ve výuce klademe důraz především na souvislosti, hledáme odpovědi na otázky současnosti v minulosti. Své poznatky studenti prezentují za pomoci referátů a vstupů. Jejich zpracovávání je vede ke kritickému myšlení a vlastní interpretaci faktů.

Poznávání přizpůsobujeme věku i schopnostem studentů. V primě pečou chléb a vyrábějí luk, aby se uměli vcítit do role našich předků při shánění potravy. V sekundě vystřihují a lepí husitský vůz, aby poznali jedinečnost vozové hradby. Při zkoumání dějin nezůstáváme jen ve škole, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem poznáváme gotiku a baroko v Českých Budějovicích, za renesancí putujeme do Českého Krumlova. Ve vyšších ročnících aktivně poznáváme historii na výletech do Říma, Benátek, Ravenny a Neapole.

Už od roku 1999 si vážní zájemci o historii mohou rozšířit své obzory v Historickém kroužku. Řada jeho členů dlouhodobě a úspěšně reprezentuje naši školu na okresní, krajské i celostátní úrovni v rámci dějepisných olympiád.

Mgr. Václav Kabíček, předseda předmětové komise dějepis


Aktuality z výuky dějepisu:

 • Sekunda si prohlédla České Budějovice gotické

  Sekunda si prohlédla České Budějovice gotické

  Ve středu 6. 10. 2021 se studentky a studenti sekundy vydali poznávat nejstarší dějiny Českých Budějovic. Při procházce nazvané Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické se v doprovodu odborného lektora Jakuba Drozda na náměstí Přemysla Otakara II. pokoušeli zjistit, proč královské město vzniklo právě na soutoku Vltavy a Malše. Už ví, … / celý příspěvek »
 • Naši studenti zabodovali v dějepisné olympiádě

  Naši studenti zabodovali v dějepisné olympiádě

  Náš tým ve složení Simon Hošek (oktáva), Jan Hybl (septima) a Filip Novák (septima) opět vybojoval postup co celostátního kola dějepisné olympiády, které se už tradičně uskuteční v Chebu. Kvůli covidu byla soutěž několikrát odložena, nakonec se na konci června odehrála online, jejím tématem byla Evropa v krásných časech, v bouři … / celý příspěvek »
 • Velikonoční putování našich učitelů po římovské pašijové cestě

  Velikonoční putování našich učitelů po římovské pašijové cestě

  Vydejte se společně s našimi učiteli po jednotlivých zastaveních římovské pašijové cesty. Průvodci vám budou náš dějepisář Mgr. Václav Kabíček a náš učitel výtvarné výchovy MgA. Petr Tichý. / celý příspěvek »
 • Sekunda poznávala gotiku

  Sekunda poznávala gotiku

  V pátek 18. 9. 2020 se studentky a studenti sekundy vydali zjišťovat, co se do současnosti dochovalo z nejstarší etapy dějin Českých Budějovic. Při procházce nazvané Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické se v doprovodu odborné lektorky na náměstí pokoušeli zjistit, proč město vzniklo právě na soutoku Vltavy a Malše. Dozvěděli … / celý příspěvek »
 • Kvinta a 3. ročník na exkurzi do Krakova a Osvětimi

  Kvinta a 3. ročník na exkurzi do Krakova a Osvětimi

  Ve středu a ve čtvrtek 27. a 28. listopadu třídy kvinta a 3. ročník se svými třídními učiteli pod vedením Mgr. Václava Kabíčka absolvovali naučně historickou poznávací exkurzi do Krakova a Osvětimi. První den po poledni celá skupina vystoupila v centru Krakova, kde se seznámila s jeho historií a památkami, … / celý příspěvek »