Co děláme ve výuce: Dějepis

Dějepisu se studenti osmiletého gymnázia věnují dvě hodiny týdně od primy do septimy. Na čtyřletém gymnáziu dějepis studují od prvního do třetího ročníku také dvě hodiny týdně. Pro vážnější zájemce o historii je určen Historický seminář, který mohou tři hodiny týdně studovat v oktávě a ve čtvrtém ročníku. Novinkou je Cvičení z humanitních věd, věnované jednu vyučovací hodinu týdně moderním dějinám. Období let 1945–2000 ve světě mohou studenti poznat v septimě a ve třetím ročníku, stejné období českých dějin pak mohou studovat v oktávě a ve čtvrtém ročníku.

Ve výuce klademe důraz především na souvislosti, hledáme odpovědi na otázky současnosti v minulosti. Své poznatky studenti prezentují za pomoci referátů a vstupů. Jejich zpracovávání je vede ke kritickému myšlení a vlastní interpretaci faktů.

Poznávání přizpůsobujeme věku i schopnostem studentů. V primě pečou chléb a vyrábějí luk, aby se uměli vcítit do role našich předků při shánění potravy. V sekundě vystřihují a lepí husitský vůz, aby poznali jedinečnost vozové hradby. Při zkoumání dějin nezůstáváme jen ve škole, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem poznáváme gotiku a baroko v Českých Budějovicích, za renesancí putujeme do Českého Krumlova. Ve vyšších ročnících aktivně poznáváme historii na výletech do Říma, Benátek, Ravenny a Neapole.

Už od roku 1999 si vážní zájemci o historii mohou rozšířit své obzory v Historickém kroužku. Řada jeho členů dlouhodobě a úspěšně reprezentuje naši školu na okresní, krajské i celostátní úrovni v rámci dějepisných olympiád.

Mgr. Václav Kabíček, předseda předmětové komise dějepis


Aktuality z výuky dějepisu:

 • Celostátní kolo dějepisné olympiády

  Celostátní kolo dějepisné olympiády

  29. ročník soutěže gymnázií z České republiky a Slovenska Postoupit dvakrát po sobě do celostátního kola dějepisné olympiády je úspěch, ve který nikdo ze zúčastněných nedoufal. Konkurence v soutěži gymnázií z České republiky a ze Slovenska je velká a otázky ve finále opravdu těžké. Protože náš tým oktavánů ve složení Jan Hybl, Filip … / celý příspěvek »
 • Kvinta a 3.R navštívily Krakov a Osvětim

  Kvinta a 3.R navštívily Krakov a Osvětim

  Ve dnech 13.–14. října 2021 jsme se jako žáci tříd kvinty a 3. ročníku vydali na exkurzi do Polska pod dohledem pana učitele Kabíčka. První den jsme hned po příjezdu šli na prohlídku Krakova. Začali jsme u Wawelského draka, který se váže k městské legendě o tom, jak bratří Lech a … / celý příspěvek »
 • Primáni si zalovili s pomocí luků a šípů

  Primáni si zalovili s pomocí luků a šípů

  V době plných regálů v obchodních domech je jen těžko představitelné, že před „pár lety“ musel náš předek denně bojovat o jídlo. Aby to studenti poznali na vlastní kůži a lépe pochopili dobu, o níž se učí, mohou si dobrovolně vyrobit luk a šíp a „ulovit“ si něco k jídlu. … / celý příspěvek »
 • Tercie vyrazila za renesancí do Českého Krumlova

  Tercie vyrazila za renesancí do Českého Krumlova

  10. října se studenti tercie vydali na tradiční poznávání Českého Krumlova. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zjistili, jakou roli v životě města sehráli Rožmberkové a v terénu poznávali renesanci. / celý příspěvek »
 • Sekunda si prohlédla České Budějovice gotické

  Sekunda si prohlédla České Budějovice gotické

  Ve středu 6. 10. 2021 se studentky a studenti sekundy vydali poznávat nejstarší dějiny Českých Budějovic. Při procházce nazvané Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické se v doprovodu odborného lektora Jakuba Drozda na náměstí Přemysla Otakara II. pokoušeli zjistit, proč královské město vzniklo právě na soutoku Vltavy a Malše. Už ví, … / celý příspěvek »