Uzavření školy

České reálné gymnázium, s. r.o. - nadpis nad vchodem do budovy

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel ČRG s.r.o. České Budějovice o uzavření budovy školy od 10. března 2020, do odvolání.

Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy.

Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům a studentům studijní materiály, studijní oporya domácí úkoly prostřednictvím programu Bakaláři nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Lze komunikovat se žáky i rodiči prostřednictvím systému Komens, resp. pomocí e-mailu apod.

Veškeré další aktivity školy (kroužky MA, ČJ, pronájem tělocvičny pro smluvní strany apod.) jsou rovněž zrušeny do odvolání.