KAABA

Kaaba je vůbec nejposvátnější místo pro všechny muslimy, nachází se v Mekce, která se stala prvním islámským svatým městem a je právem nazývána jako První Boží dům na zemi. Mekka byla střediskem obchodu a duchovního života, navíc hraje pro všechny muslimy velkou náboženskou roli. Muslimové se pětkrát denně modlí otočeni směrem k Mekce. Jednou z pěti povinností každého muslima je pouť do Mekky zvaná Hadždž. Muslimové nejrůznějších věkových i sociálních skupin se zde na Boží pokyn scházejí. Oblékají se stejně, dodržují stejná nařízení, pronášejí tatáž slova. Pouť do Mekky je prováděna v posledním měsíci muslimského roku. Tím je dhúlidždža neboli měsíc pouti.

Před zahájením pouti se věřící musí zahalit do dvou kusů bílé nesešité látky. Hlavní rituál předepisuje sedmkrát obejít Kaabu – ve směru od černého kamene směrem doprava. Pokaždé, když věřící míjí památný kámen, ho buď políbí, dotknou se ho nebo mu pokynou na pozdrav. Tato pouť je příležitostí pro všechny muslimy se společně pomodlit. Sedmička je vůbec nejfrekventovanějším číslem ve všech okultních naukách. 7 je Darů Ducha svatého, 7 je svátostí, 7 značí Boha samého. Kaaba se obchází sedmkrát a do vlastní svatyně vede žebřík se sedmi příčkami. Oltář musel být svěcen 7 dní, 7 dní muselo být mládě určené k oběti u své matky, než mohlo být obětováno.

Kaaba znamená arabsky kostka. Obsahuje úlomek černého kamene - meteoritu. Kaaba je jednoduchou, 15 metrů vysokou kostkou pokrytou černým sametem. Do výšky asi tří metrů je samet odhrnut a jsou vidět tmavě šedé kvádry, z nichž je zhotovena. V sametu nejčernější barvy jsou zlatem vyšity verše ze svatého Koránu. Na této nejstarší svatyni pracoval prorok Abrahám se svým synem Ismaelem, na její obnově se podílel poslední z proroků Muhammad. Někteří se domnívají, že zabudovaný kámen přinesl Adam z Ráje. V blízkosti Kaaby je kámen se stopami Abraháma, na kterém stál při stavění svatyně. Pod svatyní již tisíce let vyvěrá požehnaný pramen Zamzam.

Klára Kubáňová, kvinta, 25. V. 2005