Platidla a ceny ve starém Římě


Platidla:
AUREUS (zlaťák)
DENÁR (stříbrňák)
SESTERCIE (bronzová mince)
DUPONIUS (bronzová mince)
ASSUS (měďák) - nejmenší římský peníz

1 aureus = 25 denárů
1 denár = 4 sestercie = 16 assů
1 sestercie = 2 duponie = 4 assy
1 duponius = 2 assy
1 talent = 6 000 denárů

Denár:
Byl základem římské mincovní soustavy v 1. století a nejznámější římskou mincí. Jedná se o stříbrnou minci vážící v průměru čtyři a půl gramu. V době císařství je na líci (aversu) této mince obvykle vyobrazena hlava císaře nebo jiného člena císařské rodiny. Na rubu (reversu) pak nejrůznější motivy náboženské politické a hlavně propagující císařovy zásluhy a římské ctnosti. Z římského denáru denarius (nummus) grossus z roku 211 př. Kr. byly pravděpodobně odvozeny názvy pozdějších grošů (grossi).

Běžná zásoba peněz bohatých občanů se pohybovala okolo 1000 - 3000 sestercií.

Tříčlenná rodina s otrokem potřebovala denně asi 25 assů (tj. za rok asi 570 denárů).

Majetek nejbohatších mužů v římské říši dosahoval částek až 400 mil. sestercií.

Přehled cen podle nálezů z Pompejí:

chléb = 1 ass
1 l vína = 1 ass
prostitutka = 8 assů
6 kg pšenice = 2 denáry
1 kg pepře = 4 - 15 denárů
2 otroci = 5 058 sestercií
pohřeb boháče = až 25 000 denárů
pořádání her = 50 000 denárů

Martina Kašpárková, sekunda, 23. XI. 2004